ilç ile başlayan kelimeler

4 harfli kelimeler

ilçe

a. Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza: Ankara'nın bir ilçesinde bir yazıhane açtığını duydum sonradan. -Ç. Altan.
(Güncel Türkçe Sözlük)

İlçe
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ülkenin yönetim yönünden bölünmüş il ile bucak arasında yer alan parçası.
Köken: İngilizce administrative districts
(BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972)

ilçi

Elçi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Cinsiyet: Erkekbk. Elçi
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

6 harfli kelimeler
ilçeli

sf. Aynı ilçeden olan (kimse): İlçeli elinden geleni esirgemedi, onları en iyi şekilde ağırladı. -M. İzgü.
(Güncel Türkçe Sözlük)

7 harfli kelimeler
ilçebay

a. (ilçe'bay) esk. Kaymakam.
(Güncel Türkçe Sözlük)