inm ile başlayan kelimeler

4 harfli kelimeler

inme

a.
1. İnmek işi: Büzülüp kaldığım köşede sabahın bir an evvel olmasını, güneşin bir saat evvel arza inmesini bekliyorum. -E. İ. Benice.
2. tıp Vücudun bir bölümünde hareket ve hissetmenin kalkması, felç, paralizi, nüzul.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köken: Fransızca Apoplexie
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Köken: Fransızca paralysie
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Diş nezlesi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

< enme: Felç
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. gidim.
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963)

(biyoloji)
Köken: Osmanlı Türkçesi felç
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Felç.
Lat. paralysis
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

hlk.
1. Tendovaginaların hidropsları.
2. Felç.
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü)

5 harfli kelimeler
inmek

(-den)
1. Yüksekten veya yukarıdan aşağıya doğru gelmek.
2. Bir taşıt veya binek hayvanından yere basmak: Tramvayın ön tarafından hızla inerken, arkasından bir sesin bağırdığını gördü. -P. Safa.
3. Dağ, tepe vb. yüksek bir yerden gelmek: Dağdan kurt indi.
4. (-e) Bir yerden başka bir yere gitmek, varmak: Bünyamin, gücünün yettiği kadar hızlı yürüyüp Haliç'e indi. -İ. O. Anar.
5. (-e) Konaklamak: Samananbarı köyünün en büyük ve gösterişli evine inmişlerdi. -H. E. Adıvar.
6. (nsz) Alçalıp eski durumuna dönmek: Sular indi. Şiş indi.
7. (nsz) Fiyatı düşürmek: Bin lira daha indim, gene almadı.
8. Değeri düşmek: Altın fiyatları indi.
9. (-e) argo Vurmak: Şimdi kafana inerim!
10. (nsz) Yıkılmak: Yağmurdan duvar inmiş. 1
1. (-e) İnme gelmek: Sağ tarafına inmiş. 1
2. Bir yeri kaplamak, basmak veya bir yerden akmak, kaymak: Gemi baş döndüren zaferli bir gürültüyle indi sulara... -Ç. Altan. 1
3. Uzamak, ulaşmak: Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki zeytinlik ta vadiye kadar iniyordu. -Ö. Seyfettin. 1
4. Ağmak. 1
5. Sayısı azalmak: Evvelden daha çok olduğumuzu zannettiğim hâlde sayımız son günlerde bu miktara inmiştir. -R. N. Güntekin.
(Güncel Türkçe Sözlük)

İnmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Misafir olmak.
(Tarama Sözlüğü1967)

6 harfli kelimeler
inmeli

sf. Bir tarafında inme bulunan, mefluç: Hastanın sağ tarafı inmeli. -P. Safa.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köken: Fransızca paralysé
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Köken: Fransızca paralytique paralitisch
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )