küp ile başlayan kelimeler

4 harfli kelimeler

küpü

Balta ve keserin kesmeyen kalın yanı
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Baltanm kesmeyen yanı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

[gübleğ, gübleğe, güpleğe, kübünü] : Balta, keser, kazma, nacak ve çapa başlıklarının sap geçecek kısımları. (Dodurgua -Bilecik; Yeniköy -Eskişehir; Beyceli *Fatsa -Ordu) [gübleğ] : (Üzümlü *Beyşehir -Konya) [günleğe] : (Gürmedere *Fethiye -Muğla) [güpleğe] : (Gedikli *Şarkikaraağaç -Isparta) [kübünü] : (Güzel *Güdül -Ankara)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

5 harfli kelimeler
küpeç

Küçük küp, çömlek, kazan
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

küpen

Gömlek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Beşiğin içine konulan yatak, şilte.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

küper

Bağ, bahçe, tarla gibi şeyleri birbirinden ayıran sınır.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

küpez

Başörtüsü yapmak için kullanılan siyah ve beyaz renkli ipekli kumaş.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Hindi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

küppe

Küpe: Bu lafım, kulağında küppe kalsın.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

küprü

Balta ve keserin kesmeyen kalın yanı
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

küpsü

Balta ve keserin kesmeyen kalın yanı
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

küptü

Balta ve keserin kesmeyen kalın yanı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

küpüç

Küçük testi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kısa boylu, şişman (kimse).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Maşrapa.
2.bk. küpecik (I)-
2.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

küpüş

Kısa boylu, şişman (kimse).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
küpcük

Eğerin üzerine konulan yastık.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. küpecik
(Tarama Sözlüğü1969)

küpeli

sf.
1. Küpe takmış olan.
2. Küpeye benzer bir deri uzantısı olan: Küpeli horoz.
3. a. bit. b. Küpe çiçeği.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Koyun ve keçilerin çenesinin iki yanından sarkan deri uzantıları
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kulplu kazan.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bir sapta üç dört başak çıkaran buğday.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İki renkli bir çeşit çiçek, küpeçiçeği.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

(I) Halının köşe motifleri. (Yeşilova *Aksaray -Niğde)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

(II) Büyük kazan. (Gökmenler, Çatak, Gedikli, Kızılağaç *Saimbeyli -Adana)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

küpkök

a. (kü'pkök) mat. Küpü verilen bir sayıya eşit olan sayı.
(Güncel Türkçe Sözlük)

küplek

Şiş karınlı, sıtmalı, sıska (kimse).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

küpren

Gübre.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

küpsüz

sf. Küpü olmayan.
(Güncel Türkçe Sözlük)

küpürü

Balta .(Seydali -Eskişehir)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

7 harfli kelimeler
küpecik

1. Küçük küp, çömlek, kazan.
2. Küçük testi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Küçükler, gençler (mecazen).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kulplu, küçük küp.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. İçine domates salçası konulan kulplu seramik kap. (Çaltı -Bilecik)
2. Küçük küp. (*Gürün -Sivas)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

Kavanoz, ufak küp
(Tarama Sözlüğü1969)

küpecük

Küçük küp, çömlek, kazan
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. küpecik
(Tarama Sözlüğü1969)

küpemek

Doyuncaya kadar yemek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

küpenez

Şalvarın paça bağı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

küpeşte

a. (küpe'şte) den.
1. Gemide güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siper, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölüm, korkuluk, parapet: Adam yüze yüze geldi ve bir maymun çevikliğiyle küpeşteye tırmanıp güverteye atıldı. -Halikarnas Balıkçısı.
2. mim. Duvarların üzerine, balkon veya pencerelerin içine çimento ve mozaik karışımı ile yapılan dolgu set, parapet.
Rum.
(Güncel Türkçe Sözlük )

Toprak taşımaya ve hayvan gübrelerini atmaya yarayan tahta araç, teskere.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

(Mimarlık) Merdiven ve balkonlarda korkulukların demir kirişi üzerine konan ağaç bölüm. a. bk. korkuluk.
Köken: İngilizce main Conrad
(BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü 1968)

Gemilerde güverte hizasında iskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan, kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler.
Köken: İngilizce gunwale
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Alm. Holm
(BSTS / Teknik Terimler - Temel Tekniği 1949)

küpleği

a. hlk. Küreğin, baltanın sap takılan yeri.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Balta ya da çapa demir başlığının delik kısmını genişletmek amaciyle kullanılan çelik araç. (İlyaslı -Uşak)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

küpleğü

Küreğin, baltanın sap takılan yeri.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

küpleme

a. hlk. Karında su birikmesi sebebiyle oluşan, şişmeyle beliren hastalık.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Karında su birikmesi nedeniyle olan ve şişmeyle beliren hastalık.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bir katı uzambiçimin oylumunu saptamak için, belirli boyutlu kaç küpü kapsadığını araştırma.
Köken: İngilizce cubature, cubage
(BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü 1983)

küplesi

Küreğin, baltanın sap takılan yeri.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

küplevü

Küreğin, baltanın sap takılan yeri.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

küppeli

İki kulplu küçük çamaşır kazanı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

küpteği

Balta ve keserin kesmeyen kalın yanı
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)