küp ile biten kelimeler

6 harfli kelimeler
gepküp

Eğri büğrü.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

8 harfli kelimeler
aşırıküp

Üçten büyük boyutlu Öklit uzayında küp.
Köken: İngilizce hypercübe
(BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü 1983)

birimküp

a. mat. Hacminin hesaplanmasında kullanılan uzunlukların birimi cm, m. vb. birimlerle ifade edilmemiş cisimlerin hacim ölçüsü.
(Güncel Türkçe Sözlük)

metreküp

a. mat. Kenarı 1 metre olan bir küpün hacmine eşit hacim ölçüsü birimi: Beş metreküp kum.
(Güncel Türkçe Sözlük)

9 harfli kelimeler
küldürküp

1. Ansızın, birdenbire (düşme, yuvarlanma için).
2. Elim üstünde kimin eli var oyununda ebe kimin eli olduğunu bilemezse yat aşağı anlamında söylenen sözcük: El üstünde kimin eli? Bilemedin küldürküp.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

13 harfli kelimeler
santimetreküp

a. mat. Kenarı 1 santimetre olan bir küpün hacmine eşit hacim ölçüsü birimi.
(Güncel Türkçe Sözlük)