kol ile biten kelimeler

4 harfli kelimeler

akol

Cinsiyet: KızTerbiyeli, temiz, dürüst ol anlamında kullanılan bir ad.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

ekol

a. Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya akım, okul: Bizim ekolü biraz tetkik etmiş olsaydınız, daha rahat anlaşırdık. -P. Safa.
Köken: Fransızca école
(Güncel Türkçe Sözlük )

5 harfli kelimeler
aşkol

Aşkolsun, bravo.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

erkol

Cinsiyet: ErkekGüçlü ol anlamında kullanılan bir ad.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

nikol

bk. çözümleyici.
(BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971)

önkol

(biyoloji)
Köken: Osmanlı Türkçesi sâit
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

sekol

Atların ayaklarında bulunan benek, seki. || sekol
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

tekol

Cinsiyet: ErkekTek ve benzersiz ol anlamında kullanılan bir ad..
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

alkol

a. (l'ler ince okunur)
1. kim. Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etil alkol.
2. mec. Her türlü alkollü içki: Nefesleri alkol kokan bu kimseler pis paçavralar giyinmişlerdi. -P. Safa.
Köken: Fransızca alcool
(Güncel Türkçe Sözlük )

Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grubu içeren bileşikler.
Köken: İngilizce alcohol
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

(kimya)
Köken: Osmanlı Türkçesi küul
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Hidroksil gruplarına sahip hidrokarbon yapısında organik bileşik grubu.
Köken: İngilizce alcohol
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutuşabilir bir alkiloksit bulunan, CH3 - CH2 - OH formülüyle gösterilen damıtılmış sıvı.
Köken: İngilizce alcohol
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

6 harfli kelimeler
arıkol

Cinsiyet: ErkekTemiz ve dürüst ol anlamında kullanılan bir ad.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

berkol

Cinsiyet: ErkekGüçlü, dayanıklı ol anlamında kullanılan bir ad.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

cakkol

Sucu omuzluğu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

gaşkol

Atkı
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

türkol

Cinsiyet: ErkekHer zaman Türk kal anlamında kullanılan bir ad.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

kaşkol

a. Boyun atkısı, atkı: Bir tanesi çenesine yün bir kaşkol bağlamış. -S. F. Abasıyanık.
Köken: Fransızca cache-col
(Güncel Türkçe Sözlük )

7 harfli kelimeler
aynakol

a. (ayna'kol) Bisiklette hareketi arka tekerleğe ulaştıran dişli takımı.
(Güncel Türkçe Sözlük)

dinçkol

Cinsiyet: ErkekSağlam ve güçlü kolu olan kimse.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

dolikol

Bakteri duvarına ve glikoproteinlere şeker taşıyan bir izopren. Hayvanlarda 17-21 izopren biriminden oluşur.
Köken: İngilizce dolichol
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

mertkol

Cinsiyet: ErkekÖzü, sözü doğru, güvenilir kimse.
Far.+T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

ortakol

Ortaokul
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

karakol

a.
1. Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu yapı: O işleri bu saatte karakolda bulunan küçük memurlar bilmez. -R. H. Karay.
2. tar. Güvenliği sağlamak amacıyla dolaşan polis, jandarma veya asker topluluğu, kol, kulluk, devriye.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Asmanın dibindeki eski dallar.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yüklenen arabanın gitmesine engel olmak için iki küçük, bir büyük direkle yapılan engel.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Hükümetçe silâhlı olarak dolaştırılan türlü güvenlik kuvvetleri.
2. Güvenlik kuvvetlerinin yerleşmiş bulundukları konut.
Köken: İngilizce Patrol, sentry, guard
(BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü 1974)

8 harfli kelimeler
arenikol

(zooloji)
Köken: Fransızca arénicole
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

çelikkol

Cinsiyet: ErkekGüçlü, kuvvetli kimse.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

demirkol

Cinsiyet: ErkekDemir gibi güçlü kolu olan kimse.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

lignikol

Odunun içinde ya da üzerinde yaşayan.
Köken: İngilizce lignicolous
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

montikol

Dağlarda yaşayan.
Köken: İngilizce monticolous
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

protokol

a.
1. Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan belge.
2. Diplomatlar arasında yapılan anlaşma tutanağı.
3. Diplomatlıkta, devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda, resmî törenlerde, devlet başkanları ile onların temsilcileri arasındaki görüşmelerde uygulanan kurallar.
4. Resmî ilişkilerde ve işlemlerde ciddiyet: Protokole filan sığmamasına rağmen dönüşte beni tekrar vagonuna çağırttı. -A. Kabaklı.
Köken: Fransızca protocole
(Güncel Türkçe Sözlük )

bk. iletişim kuralı
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu)

9 harfli kelimeler
betanekol

Asetilkolinin bütün muskarinik etkilerini gösteren, idrar yolları ve sindirim kanalı düz kaslarına karşı seçici etkiye sahip kolinerjik bir madde.
Köken: İngilizce betanecole
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

etilalkol

(kimya)
Köken: Fransızca alcool éthylique
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

monoalkol

(kimya)
Köken: Fransızca monoalcool
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)