mlu ile biten kelimeler

5 harfli kelimeler
çomlu

Budaklı (kereste, tahta hk.).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

domlu

Doğumlu, krş. doom
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

dumlu

Tek namlulu ve içine bir fişek konulabilen tüfek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Cinsiyet: ErkekTek namlulu ve içine bir fişek konulabilen tüfek.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

kumlu

sf.
1. İçinde kum bulunan, kumsal: Kumlu toprak.
2. mec. Çok ufak ve sık benekli: Kumlu kumaş.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köken: Fransızca Graveleux
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

öz. a. (ku'mlu) Hatay iline bağlı ilçelerden biri.
(Güncel Türkçe Sözlük)

mumlu

sf.
1. Mumu olan, mum konulmuş olan: Yedi mumlu pasta.
2. Muma batırılmış, mumla hazırlanmış olan: Mehmet geldiği zaman mektubu bitirmiş, mumlu çaputa sarmıştı. -M. N. Sepetçioğlu.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köken: Fransızca Cireux-Cerasus
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Çocukların altına konulan muşamba .
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

namlu

a.
1. ask. Tüfek, tabanca, top vb. ateşli silahların ucunda bulunan boru biçimindeki parça.
2. Kasatura, kılıç, meç, bıçak vb. kesici silahların uzun ve keskin bölümü.
Far. n¥ml°
(Güncel Türkçe Sözlük )

Samanından ayrılmış ama elenmemiş arpa, buğday yığınları.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Harman yerinde tahıldan ayrılmış saman yığını.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. bk. namlı (I)-
3.
2. bk. namlı (I)-
5.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sapsız bıçak, çakı, bıçağın maden kısmı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Doğrusu: namli; bk. namli
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
alımlu

bk. alımlı.
(Tarama Sözlüğü1963)

inamlu

Emniyetli, emin.
(Tarama Sözlüğü1967)

kromlu

sf. Birleşiminde krom bulunan.
(Güncel Türkçe Sözlük)

olumlu

sf.
1. Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet, pozitif: Spor sayfalarını okuyarak toplumumuzdaki olumlu gelişmeleri de izleyebilirsiniz. -N. Cumalı.
2. Yapıcı: Olumlu tip, olumlu sanat diye bir şeyler tutturmuşlardı. -N. Cumalı.
3. Onaylayan, kabul eden, lehte olan: Olumlu bir cevap.
4. Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, müspet, pozitif.
5. Davranışları beğenilen, yapıcı düşünceleri olan, yararlı.
6. db. Olumsuzluk, anlatmayan (kelime, cümle).
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köken: İngilizce positive
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )

Olumsuzluk anlatmıyan (kelime, söylem, cümle...).
Köken: Osmanlı Türkçesi nüspet
(BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü 1949)

1. Evetleyici. (Değilleyicinin karşıtı. )
2. Onaylayıcı, doğrulayıcı.
3. Güvenilir olan. Karşıtı bk. olumsuz
Köken: İngilizce positive
(BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975)

müsbet.
(BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966)

sf.
1. Gelip geçici, kalımsız, fâni: Onu hâlâ hiç olmazsa rüyalarında ölümlülerin sevdiği gibi sevebilir. -H. E. Adıvar.
2. a. İnsan.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Ölmeğe mahkûm, ölmek üzere olan, muhtazar.
(Tarama Sözlüğü1971)

uğumlu

Uslu, ağırbaşlı, onurlu, azla yetinen.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Uğurlu, uğur getiren.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sabırlı, tahammüllü.
(Tarama Sözlüğü1972)

uyumlu

sf. Uyumu olan, ahenkli, mevzun, imtizaçlı: Kadından anladığı, uyumlu arkadaşlık, çıtkırıldım olmamak, güzel, alımlı olmaktı. -N. Cumalı.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köken: İngilizce compatible
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )

Çevresine karşı kendisi ve toplum için yararlı olacak biçimde tepki yapabilme yeterliği olan ya da bu yeterliği eyleme dönüştüren (kişi).
Köken: İngilizce well-adjusted
(BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü 1974)

7 harfli kelimeler
boğumlu

sf. Boğumu olan.
(Güncel Türkçe Sözlük)

çorumlu

öz. a. Çorum ilinden olan kimse.
(Güncel Türkçe Sözlük)

dogumlu

Doğumlu
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sf. Belirli bir yılda doğmuş, tevellütlü: 1995 doğumlular askere çağrıldı.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köken: Fransızca Nodulaire
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Köken: Fransızca Noueux, euse
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

doyumlu

sf. Doymuş, doyumu olan: Gazetecilikten hocalığa, siyasetçilikten romancılığa kadar doyumlu bir hayat yaşamıştı. -Ç. Altan.
(Güncel Türkçe Sözlük)

1. Sabırlı, tahammüllü: Döyümlü bir yüreği varmış.
2. Sağlam, dayanıklı: Döyümlü bir gumaştır.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

dutumlu

Tutumlu: Ahmet çok dutumlu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

duyumlu

sf. Duyumu olan.
(Güncel Türkçe Sözlük)

gopumlu

Gelişimli, topluca.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

gurumlu

Kibirli.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

koşumlu

sf. Koşum geçirilmiş, koşulmuş (hayvan).
(Güncel Türkçe Sözlük)

kurumlu

(I) sf. Kurum (II) tutmuş olan.
(Güncel Türkçe Sözlük)

(II) sf. Gururlanarak kasılan, mağrur.
(Güncel Türkçe Sözlük)

lüzumlu

sf. Gerek, gerekli, lazım: Sanat eserinin mimarı şüphesiz ki eseri için lüzumlu malzemenin en iyisini kullanmayı bilen kimsedir. -A. H. Çelebi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

oylumlu

sf.
1. Oylumu olan, hacimli: Fırça darbeleri ve oylumlu büyük lekelerle yorumlanmış çok çarpıcı bir kadın yüzüydü. -İ. Aral.
2. mec. Büyük, geniş.
(Güncel Türkçe Sözlük)

bk. üçboyutlu.
(BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü1980)

soğumlu

(Söz sanatı terimi) Hiç bir fazlalığı, hiç bir süsü olmıyan (söz). (SOĞUMLULUK, Münakkahiyet, Sobriété).
Köken: Osmanlı Türkçesi Münakkah
(BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü 1948)

sorumlu

sf. Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan (kimse), mesul: Hekim hastasına ve çevresine karşı sorumludur, mesleğe ancak and içerek girebilir. -A. Erhat.
(Güncel Türkçe Sözlük)

mes'ûl. ~' olmak: mes'ûl olmak.
(BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966)

tohumlu

sf.
1. Tohumu olan.
2. Tohumla üreyen.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köken: Fransızca Sporofère
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Köken: Fransızca Spermophore
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

vakumlu

sf. Vakumlanmış.
(Güncel Türkçe Sözlük)

tutumlu

sf. Aşırı harcamalardan kaçınan, idareli, muktesit: Ayşe hesabını kitabını bilir, tutumlu bir ev kadınıydı. -Halikarnas Balıkçısı.
(Güncel Türkçe Sözlük)

8 harfli kelimeler
kıykımlu

Çalımlı, şiddetli, muhteşem
(Tarama Sözlüğü1969)