nbı ile biten kelimeler

5 harfli kelimeler
cınbı

Küçük üzüm salkımı, üzüm salkımındaki küçük salkımcıklar.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Küçük üzüm salkımı, üzüm salkımındaki küçük salkımcıklar.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)