ngs ile biten kelimeler

5 harfli kelimeler
ğôngs

bk. g'ôns"
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)