oul ile başlayan kelimeler

3 harfli kelimeler

oul

Oğul, erkek evlat, krş. ol, ool
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Oğul, evlat
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
oulluk

Üvey oğul
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)