oul ile biten kelimeler

3 harfli kelimeler

oul

Oğul, erkek evlat, krş. ol, ool
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Oğul, evlat
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

4 harfli kelimeler

doul

Değil
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)