pak ile başlayan kelimeler

3 harfli kelimeler

pak

sf. (pa:k, k ince okunur) Temiz: Efendiler, bizim çehremiz her zaman temiz ve pak idi ve daima temiz ve pak kalacaktır. -Atatürk.
Far. p¥k
(Güncel Türkçe Sözlük )

Cinsiyet: Kız
1. Temiz, arı.
2. Saf, katışıksız.
3. Kutsal, mübarek.Cinsiyet: Erkek
1. Temiz.
2. Saf, katışıksız.
3. Kutsal, mübarek.
Far.
(Kişi Adları Sözlüğü )

4 harfli kelimeler

paka

Kemiriciler (Rodentia) takımının, aguitigiller (Agoutidae) familyasından, 60 cm kadar uzunlukta, bacakları uzun ve kuyruğu küt, Güney Amerika'da yaşayan bir tür.
Köken: İngilizce paca
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

(zooloji)
Köken: Fransızca paca brun
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

(Agouti paca): Kemiriciler (Rodentia) takımının agutigiller (Agoutidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 60 cm. Bacakları uzun ve kuyruğu küttür. Yenir. Güney Amerikada yaşar.
Köken: İngilizce paca
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963)

paki

Söyleyiş: (pa:ki) Cinsiyet: ErkekTemizlik, saflık.
Far.
(Kişi Adları Sözlüğü )

Yunanca kalın anlamına gelen ön ek.
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

pakt

a. Antlaşma: Balkan Paktı.
Köken: Fransızca pacte
(Güncel Türkçe Sözlük )

bk. antlaşma
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004)

5 harfli kelimeler
pakam

Basamak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Düz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

pakân

Söyleyiş: (pa:kân) Cinsiyet: ErkekErmişler, azizler.
Far.
(Kişi Adları Sözlüğü )

pakel

Cinsiyet: Erkekİyi işler yapan, doğru kimse.
Far.+T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

paker

Cinsiyet: ErkekTemiz, dürüst, iyi kimse.
Far+T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

paket

a.
1. İçinde bir veya birçok şey bulunan, kâğıda sarılarak veya kutuya konularak bağlanmış, elde taşınacak büyüklükte nesne: Cebimden sigara paketimi çıkarıp içinden bir tanesini dudaklarıma yerleştiriyorum. -A. Ümit.
2. sf. Kâğıda sarılarak veya bir kutuya konularak satışa hazır duruma getirilmiş, belli bir miktarda olan (yiyecek, ilaç vb.): Bir paket çikolata. Üç paket makarna.
3. sf. argo Dolu (toplu taşım aracı).
Köken: Fransızca paquet
(Güncel Türkçe Sözlük )

(< Köken: Fransızca paquet) paket
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Köken: İngilizce package
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )

Köken: İngilizce packet
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )

pakıl

Elinden iş geldiği halde yapmayan, savsaklayan, tembel.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

pakır

Bakır
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

pakit

Paket
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

pakla

1. Bakla.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bakla, fasulye
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

paklo

Baklava.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

paksu

Cinsiyet: KızSu gibi temiz ve saf olan kimse.
Far.+T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

pakta

1. Balta.
2. Arabacılıkta çeki demirinin ağzını açan araç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
pakbaz

Cinsiyet: Erkek
1. İçten bağlı, vefalı.
2. Aziz.
Far.
(Kişi Adları Sözlüğü )

pakize

Söyleyiş: (pa:kize) Cinsiyet: Kız
1. Temiz, lekesiz.
2. Halis, saf.
Far.
(Kişi Adları Sözlüğü )

pakkan

Cinsiyet: ErkekTemiz soydan gelen kimse.
Far.+T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

paklak

İçinde paklama işlemi yapılan yer.
Köken: İngilizce pickler
(BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü 1972)

pakman

Cinsiyet: ErkekTemiz, dürüst, soylu kimse.
Far.+T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

pakraç

Su kovası, bakraç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

pakrak

Su kovası, bakraç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Su kovası. (Yaykıl *Gerze -Sinop)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

paksan

Cinsiyet: ErkekTemiz, doğru, namuslu tanınmış kimse.
Far.+T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

paksüt

Cinsiyet: KızTemiz süt emmiş, soyu temiz kimse.
Far.+T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

7 harfli kelimeler
pakalın

Cinsiyet: ErkekDürüst, doğru, iyi tanınmış kimse.
Far+T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

pakanak

Tek tırnaklı hayvanlarda tırnakla ayak arasındaki bölüm.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

pakanut

Kâğıt para.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

pakiten

(Yun. pachys: kalın; tainia: şerit) Mayoz bölünmesinin profaz evresinde görülen homolog kromozomların yan yana geldiği alt evre.
Köken: İngilizce pachytene
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

Mayoz bölünmede profaz I evresinde görülen homolog kromozomların yan yana geldiği alt evre.
Köken: İngilizce pachytene
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

(Yun. pakhys=kalın, Yun.tainia=şerit) Mayoz bölünmesinin profaz evresinde görülen homolog kromozomların yanyana geldiği bir alt evre.
Köken: İngilizce pachytene
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963)

paklağu

Baklava.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)