poy ile başlayan kelimeler

3 harfli kelimeler

poy

a. bit. b. Tohumları kırmızıbibere benzeyen, 10-50 santimetre yüksekliğinde, karabiberle karıştırılarak pastırma çemeninde kullanılan bir bitki (Trigonella joenumgraecum).
(Güncel Türkçe Sözlük)

Tohumları kırmızı bibere benzeyen ve karabiberle karıştırılarak pastırma çemeninde kullanılan bir bitki.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. böğ.
(BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970)

Örümcek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

5 harfli kelimeler
poyam

Badem.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

poyra

a. (po'yra) Tekerleğin ortasındaki parmakların ve dingilin geçirildiği yuvarlak kısım, göbek.
Rum.
(Güncel Türkçe Sözlük )

1. Su değirmeninin çarkı.
2. Su değirmeninde çarka su çıkması için değirmen oluğunun ucuna takılan yuvarlak parça.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Çeşme.
2. Çeşme yalağı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Toprak damlı evlerin tavanına konulan hasır.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ağaç ya da topraktan yapılmış su borusu, künk.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Su borusu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

(I) Araba tekerinin göbek adı verilen orta kısmında bulunan çukur. (Gölbaşı *Çankaya -Ankara; Yenikent *Aksaray -Niğde)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

(II) Un değirmenlerinde, değirmen taşını döndürmeğe yarayan basınçlı suyu akıtma hunisi. (*Mudurnu -Bolu; -Amasya)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

poyre

Ağaç ya da topraktan yapılmış su borusu, künk.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ağaç ya da topraktan yapılmış su borusu, künk.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. bk. pöhrenk-
2.
2. Su değirmenlerinde oluğun ucuna takılan ve suyun çarka hızla çarpmasını sağlayan dar boru.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Pişirilmiş topraktan yapılmış, 40 cm. uzunluğunda, 15 cm. çapında su borusu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

poytu

Kısa boylu, bodur, tıknaz (kimse).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
poymah

Koşmak, koşarak kaçmak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

poymak

1. Caymak, dönmek : Ben bu işten poydum.
2. Ürküp kaçmak, savuşmak.
3. Koşan hayvan birdenbire ürküp yol değiştirmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yankılanmak : Ses poyuyor.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

poynak

Ürküp kaçmayı huy edinen (at vb. hayvanlar).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

poynek

Ağaç ya da topraktan yapılmış su borusu, künk.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

poyotu

Tohumları kırmızı bibere benzeyen ve karabiberle karıştırılarak pastırma çemeninde kullanılan bir bitki.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

poyraz

a.
1. Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr: Vapur, Kız Kulesi açıklarından geçiyor, poyraz solumuzdan çarpıyordu. -Ö. Seyfettin.
2. Kuzey yönü: Rüzgâr poyrazdan esiyor.
Rum.
(Güncel Türkçe Sözlük )

Soğuk nedeniyle deride olan yarık, çatlak : Soğuktan ellerim hep poyrazlandı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kuzeydoğudan esen, serin ya da soğuk ve kimi kez fırtına niteliğinde yerel rüzgâr.
(BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980)

Kuzeydoğudan esen rüzgâr.
Köken: İngilizce northeast wind
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Cinsiyet: Erkek
1. Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr.
2. Kuzey yönü.
Rum.
(Kişi Adları Sözlüğü )

8 harfli kelimeler
poyıntır

İngiliz poyıntırı.
Köken: İngilizce Pointer
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

9 harfli kelimeler
poydurmak

1. Caydırmak, döndürmek.
2. Darıltmak, ürkütmek, kaçırtmak.
3. Koşturmak : Atları poydurduk, benim at öne geçti.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

poyhurmah

Nişasta, un vb. yiyecekleri ağza alıp üflemek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

10 harfli kelimeler
poyrazlağı

Kuzey yönü.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

poyrazlama

a. Poyrazlamak işi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

11 harfli kelimeler
poyradeliği

Evlerde serinlik sağlamak amacıyla duvarlarda, poyraz yelinin esintisi doğrultusunda açılan delik. (Arslandoğmuş *Şarkikaraağaç -Isparta)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

poyrademiri

Araba tekerleğindeki dingil yatağı. (Kızılcasöüğt *Banaz -Uşak.)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

poyrazlamak

(nsz) Poyraz esmeye başlamak: Hava poyrazladı.
(Güncel Türkçe Sözlük)