poy ile biten kelimeler

3 harfli kelimeler

poy

a. bit. b. Tohumları kırmızıbibere benzeyen, 10-50 santimetre yüksekliğinde, karabiberle karıştırılarak pastırma çemeninde kullanılan bir bitki (Trigonella joenumgraecum).
(Güncel Türkçe Sözlük)

Tohumları kırmızı bibere benzeyen ve karabiberle karıştırılarak pastırma çemeninde kullanılan bir bitki.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. böğ.
(BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970)

Örümcek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

5 harfli kelimeler
depoy

Depo
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
şappoy

Şebboy.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

9 harfli kelimeler
alaçalpoy

İlkbaharda, karın erimeye ve yer yer toprağın görünmeye başladığı zaman: Alaçalpoyda ilk defa bizim tarla açıldı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)