rğ ile biten kelimeler

3 harfli kelimeler

urğ

Ön
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

4 harfli kelimeler

gerğ

< Köken: Arapça gark: gark
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)