sad ile başlayan kelimeler

4 harfli kelimeler

sade

sf. (sa:de)
1. Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz: İki ufak çocuk konuşarak gidiyor; hâlleri o kadar sade, o kadar sevimli ki imrenmemek mümkün değil. -M. Ş. Esendal.
2. Şeker katılmamış (kahve): Sade kahve.
3. zf. (sa:'de) Yalnızca, yalnız, ancak, sadece: Sade, derenin iki tarafına sıralanan kavak ve ceviz ağaçlarını seyretmek bile insana sonsuz bir zevk veriyor. -E. İ. Benice.
4. ed. Yalın, süssüz, anlaşılır olan (üslup, anlatım): Lirik şiir en halis şairlerin elinde gayet sadedir. -Y. K. Beyatlı.
Far. s¥de
(Güncel Türkçe Sözlük )

bk. tarih-i mühmel.
(BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974)

Astarsız, tek kat elbise.
(Tarama Sözlüğü1971)

Sade
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

5 harfli kelimeler
sadık

sf. (sa:dık)
1. esk. Doğru, gerçek.
2. Dostluğu ve bağlılığı içten olan, sadakatli: Birisi onu alsa en sadık kadın olacak, en güzel yemekleri pişirecekmiş. -Ç. Altan.
Köken: Arapça ¹¥di®
(Güncel Türkçe Sözlük )

Söyleyiş: (sa:dık) Cinsiyet: Erkekİçten bağlı, doğru, gerçek dost.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

6 harfli kelimeler
sadaka

a.
1. Dilenciye verilen para: Sen bana niye söylemedin? Sadaka verirdik, adak adardık. -M. Ş. Esendal.
2. Yardım amacıyla karşılıksız verilen şey.
Köken: Arapça ¹ada®a
(Güncel Türkçe Sözlük )

sadece

zf. (sa:dece) Yalnızca: Biz burada sadece tekâmül seyrine göre kabataslak bir tasnif denemesi yaptık. -A. K. Tecer.
(Güncel Türkçe Sözlük)

sadist

sıfat, ruh bilimi Fransızca sadiste
(Türk Dil Kurumu )

Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan (kimse), elezer
sıfat, ruh bilimi
(Türk Dil Kurumu )

Başkalarına acı çektirmekten zevk duyan (kimse), elezer Yılların, fiziğinde yaptığı değişiklik her ne olursa olsun, göz bebeklerindeki o sadist ifade hiç değişmemişti.
(O. Aysu)

7 harfli kelimeler
sadakat

a. (sada:kat)
1. İçten bağlılık: Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum. -R. H. Karay.
2. Sağlam, güçlü dostluk.
Köken: Arapça ¹ad¥®at
(Güncel Türkçe Sözlük )

Söyleyiş: (sada:kat) Cinsiyet: ErkekDostluk, içten bağlılık, doğruluk, vefalılık.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

sadelik

a.
1. Yalın olma durumu: Bu kadın kalabalık meclislerde bile sadelikten kurtulamamıştır. -P. Safa.
2. ed. Yalınlık.
(Güncel Türkçe Sözlük)

8 harfli kelimeler
sadrazam

isim, tarih (sadra:zam) Arapça ṣadr + aʿẓam
(Türk Dil Kurumu )

Osmanlı Devleti'nde başbakan, veziriazam, sadır Eski sadrazamlardan birinin kızı olan karısı, iyi bir kadındır.
isim, tarih
(R. N. Güntekin )

sadistçe

zarf (sadi'stçe)
(Türk Dil Kurumu )

Sadiste yakışır bir biçimde
zarf
(Türk Dil Kurumu )

10 harfli kelimeler
sadakâtsiz

sf. Sadık olmayan.
(Güncel Türkçe Sözlük)

12 harfli kelimeler
sadeleştirme

a. Sadeleştirmek işi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

(matematik)
Köken: Osmanlı Türkçesi ihtisâr
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

13 harfli kelimeler
sadeleştirmek

(-i) Yalın bir duruma getirmek, yalınlaştırmak: Bana öyle geliyor ki bu tarife işini kolaylaştırmak, sadeleştirmek kötü olmaz. -N. Hikmet.
(Güncel Türkçe Sözlük)

(matematik)
Köken: Osmanlı Türkçesi ihtisâr etmek
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)