sad ile biten kelimeler

5 harfli kelimeler
masad

< Köken: Arapça mişhaz: Bıçak bilemeye yarayan çelikten yapılmış alet
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
mahsad

< Köken: Arapça maksad: maksat
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Maksat, amaç
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

maksad

amaç.
(BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966)

7 harfli kelimeler
iktisâd

tutum.
(BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966)