sov ile başlayan kelimeler

3 harfli kelimeler

sov

Sucuk kurutmaya yarayan, üstünde çengelli çiviler bulunan sopa
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

a. Gösteri.
Köken: İngilizce show
(Güncel Türkçe Sözlük )

Sürülmüş tarla
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

4 harfli kelimeler

sova

Kapı ve pencerenin yerleştiği kasa, çerçeve
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kapı ve pencerenin yerleştiği kasa, çerçeve
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sovu

Sofu
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

5 harfli kelimeler
sovaç

Sucuların, iki ucuna kova ya da teneke takarak su taşıdıkları ağaç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sovak

Beli sakat hayvan.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İki ark arasındaki bağlantı kanalı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sovan

Soğan.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sovka

Ölesice anlamında ilenç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sovuh

Soğuk
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Soğuk, bk. sowh
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sovuk

Soğuk.
(Tarama Sözlüğü1971)

6 harfli kelimeler
sovala

Keçi memesinde görülen bir hastalık.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Küçük taşlı ve kumlu tarla.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bozulmuş tohum, yemiş, sebze vb.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sovdan

Büyük, toprak ya da çini çorba kabı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sovhoz

a. Sovyetler Birliği'nde devlet eliyle yönetilen tarım işletmesi.
Rus.
(Güncel Türkçe Sözlük )

Eski Sovyetler Birliği'nde devlet mülkiyetindeki tarım işletmesi.
Köken: İngilizce sovkhoz
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)

sovmak

< söğmek: Küfretmek, kaba sözler söylemek
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Soğumak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sovyet

öz. a.
1. 1990 öncesi SSCB'ye özgü, sosyalist toplumun siyasal örgütlenme biçimlerinden biri olan danışma kurulu.
2. 1990 öncesi SSCB halkından olan ve bu halka özgü olan kimse.
Köken: Fransızca soviet
(Güncel Türkçe Sözlük )

Rus komünistlerinin kurdukları hükümet.
(BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974)

7 harfli kelimeler
sovalak

1.Kof, içi boşalmış, çürük.
2.Verimsiz, kısır (toprak).
3.Kır, bayır.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sovucak

Serin, serince, serin hava.
(Tarama Sözlüğü1971)

sovudan

Kahveyi soğutmaya yarayan ağaç kap, çanak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sovumak

Soğumak.
(Tarama Sözlüğü1971)

8 harfli kelimeler
sovcolor

Sinema Agfacolor'a dayanılarak 1945'ten sonra SSCB'de geliştirilen negatif-pozitif, tek kuşak, renkli film işlemi.
Köken: İngilizce SovcobrJ[Alm. Sovcolor
(BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü 1981)

sovukluk

Yemek ardından yenen ya da içilen (meyve, hoşaf, ayran vb.).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Semizotu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Soğukluk, serinlik.
(Tarama Sözlüğü1971)

Semizotu.
(Tarama Sözlüğü1971)

sovulcan

Solucan.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sovulmak

Suyu, sütü çekilmek, azalmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Savulmak, bir yeri bırakıp gitmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bozulmak (yumurta).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Su toplamış yara, vb. şişkin nesnenin içi boşalmak, sönmek, inmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sovutmak

Soğutmak.
(Tarama Sözlüğü1971)

9 harfli kelimeler
sovnarkoz

Eski Sovyetler Birliği’nde Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki 1917-1932 ve iç savaş’tan sonraki 1957-1965 yılları arasındaki dönemlerde birbirinden ayrılmış bölgelerin sanayileşme ve inşasını gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan, merkezi bir üst kurula bağlı olarak çalışan bölgesel iktisadi kurullar.
Köken: İngilizce sovnarkhozy, regional economic council, councils of the national economy
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)

sovuğurak

Soğukca, az soğuk.
(Tarama Sözlüğü1971)

11 harfli kelimeler
sovuklanmak

Serinlemek.
(Tarama Sözlüğü1971)