sov ile biten kelimeler

3 harfli kelimeler

sov

Sucuk kurutmaya yarayan, üstünde çengelli çiviler bulunan sopa
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

a. Gösteri.
Köken: İngilizce show
(Güncel Türkçe Sözlük )

Sürülmüş tarla
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)