su ile başlayan kelimeler

3 harfli kelimeler

sub

anat. Altında.
Dgr. anat. sub
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

suç

a.
1. Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış.
2. huk. Yasalara aykırı davranış, cürüm: Casusluk suçundan yakalanıp müebbet hapse mahkûm olmadın mı? -R. H. Karay.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köken: Fransızca Délit
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

bk. suş
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yasaca cezası gösterilen eylem.
Köken: İngilizce crime, public wrong, offence
(BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972)

cürüm.
(BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966)

1. Bir toplumda haksız sayılıp, yazılı-yazısız kurallarla yasaklanan ve yaptırımlara bağlanan davranış ve eylem.
2. Devletçe yasalarla tanımlanıp yaptırıma bağlanmış olan kurallara aykırı davranış.
Köken: İngilizce crime
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)

Suç
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sud

( < ETsüt) Süt
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Süt.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

< ET süt: süt
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Şu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sûk

Soğuk
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sum

bk. sistem uygulama mimarisi
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu)

Kemik.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1.Şom.
2.Kötü bakış.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1.Nadas.
2.Ekime hazırlanmış toprak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Dargın.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Kuşkulu, üzgün.
2. Şaşkın.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Gözü kalma, imrenme.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Tarlada pulluk izi
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

< Far. şûm: kötü; uğursuz. || şom || şom ağızli: kötü haber taşımayı adet edinmiş kimse
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sürülü tarla
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sun

bk. son
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Cinsiyet: Erkek
1. Yapma, yapış.
2. İş, yapıt.
3. Gün, etki.
4. T. Sunmak eyleminin emir biçimi.Cinsiyet: Kız
1. Yapma, yapış.
2. İş, yapıt.
3. Gün, etki.
4. T. Sunmak eyleminin emir biçimi.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

sup

a. Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı, supangle.
Köken: Fransızca soupe
(Güncel Türkçe Sözlük )

sur

(I) a. Kale duvarı.
Köken: Arapça s°r
(Güncel Türkçe Sözlük )

(II) a. hlk. Uğur, alın yazısı, talih.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Uğur, alınyazısı : Atta, avratta, yurtta sur var.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yüz, çehre (çoğunlukla sıfat sözcüğüyle birlikte kullanılır) : Başım öyle ağrıyor ki surum sıfatım dağılıyor
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1.Ağacın dış kabuğu ile gövdesi arasındaki ince zar.
2.Yumurtanın zarı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kırmızı, al : Sur kalemin yok mu?
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Alınyazısı, uğur.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. İnce zar.
2. Ette ince yağ katmanı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sıra: Arkası suru yetdi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Herbir lifte iki renk modeli bulunan lif rengi.
Köken: İngilizce sur
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

Belirti, im, iz : Ortalığa bayram sürü düştü.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Söz sohbet.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Tuzlu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Verimsiz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sabanın elle tutulan bölümünün tutturulduğu dik ağaçlar.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sus

anat. Domuz.
Dgr. anat. sus
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

< ET suç: suç. || suş eşlemek
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bir bakteri veya virüsün farklı alt türlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan grupları.
Köken: İngilizce strain
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

a.
1. Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek, süs püs.
2. Süsleme veya süslenme işi: Süse düşkün.
3. Anlamı zenginleştiren edebiyat sanatı: Divan şiiri süse önem vermiştir.
4. mec. Güzellik veren, güzelleştiren şey: Kitabı bir süs kabul etmek, kültür görgüsüzlüğünün en somut örneğini oluşturur. -T. Dursun K.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Hayvan tos vuracak durum alma.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Asker.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Polen ya da herhangi bir yapının üzerindeki süs, desen. Ornamentasyon.
Köken: İngilizce ornamentation
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

Eşek: Bizim şüş gelmedi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

suv

Su.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Su.
(Tarama Sözlüğü1971)

suy

Su
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

4 harfli kelimeler

suan

Soğan, krş. suvan
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

suat

Cinsiyet: KızMutlu.Cinsiyet: ErkekMutlu.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

suay

Cinsiyet: KızSu gibi saf ve temiz kimse.Cinsiyet: ErkekSu gibi saf ve temiz kimse.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

suba

(< Mac. szoba) soba
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Şube
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

suca

Güzellik, tazelik
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Cinsiyet: ErkekUzun, düzgün boy.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

suci

Ak alkollü içkiler (şarap, rakı vb.).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Şarap.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Şarap.
2. İçki içme.
(Tarama Sözlüğü1971)

sucu

a. Su satan veya evlere su taşıyan kimse, saka.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köken: Fransızca Porteur d'eau
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Ak alkollü içkiler (şarap, rakı vb.).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1.Değirmen işçisi.
2.Arkı izlemekle görevli kimse.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Arkı izlemekle görevli kimse.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Şarap.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. süci.
(Tarama Sözlüğü1971)

suda

Baş ağrısı.
Köken: İngilizce (Köken: Arapça sudâ
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

sude

Söyleyiş: (su:de) Cinsiyet: Kız
1. Sürülmüş.
2. Boyanmış, sürmeli.
Far.
(Kişi Adları Sözlüğü )

Hayvanların yediği bir çeşit ot.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sudi

Söyleyiş: (su:d,) Cinsiyet: ErkekYararlı, faydalı, kazançlı.
Far.
(Kişi Adları Sözlüğü )

sûdü

Üç ve iki
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sufa

Sedir.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Oda.
2. Salon, sofa.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sofa, yiyecek, içecek saklanan yer, kiler (Kaman)
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sofa, evlerin girişindeki geniş salon, mabeyn
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

a. huk. esk. Ön alım.
Köken: Arapça şuf¤a
(Güncel Türkçe Sözlük )

sufi

a. (su:fi:) din b. Mutasavvıf.
Köken: Arapça ¹°f³
(Güncel Türkçe Sözlük )

suka

Cinsiyet: ErkekÇarşı adamı, esnaf.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

suku

Ağaçtan yapılmış havaneli.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Mızrak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sulf

(
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

a. kim. esk. Kükürt.
Lat.
(Güncel Türkçe Sözlük )

Subh, sabah
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

< Köken: Arapça sulb: sulb. || sülfünden gelmek: neslinden olmak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sulh

a. Barış: Yurtta sulh, cihanda sulh. -Atatürk.
Köken: Arapça ¹ul§
(Güncel Türkçe Sözlük )

< Köken: Arapça sluh: sulh; barış. || sulh olmak: barışmak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1) barış. 2) uzlaşma. ~ akdi: uzlaşma sözleşmesi. ~ hâkimi: barış yargıcı, ~ mahkemesi: barış yargılığı.
(BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966)

suli

Sulu; sulak; sulak tarla. || sulli || suli zırtlah (ğ): etle pişirilmiş sulu sebze yemeği, türlü vb
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sulu

sf.
1. Suyu olan, içinde su bulunan, koyu karşıtı: Eczanede acaba nane suyu yahut zararsız bir sulu ilaç var mıdır? -R. N. Güntekin.
2. Suyu çok olan: Onun getirdiği kızarmış eti, şarabı, iri ve sulu elmaları acele yuttu. -Ö. Seyfettin.
3. İçine su katılmış, sulandırılmış olan: Sulu süt.
4. mec. Yersiz şakalar yapan, söz ve davranışları ile çevresini tedirgin eden veya gereksiz iltifatlarda bulunan (kimse): Ben diyor, akşamdan beri onu kolluyorum. Bilirim sarhoşluğu suludur. -M. Ş. Esendal.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köken: Fransızca Aqueux, se
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Gevşek bükülmüş ipek, pamuk, yün v.b. şeyler
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Etle pişmiş sebze yemeği.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Su molekülleri ile kuşatılmış, hidratlanmış.
Köken: İngilizce hydrated, hydrous
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

Patatesli et haşlaması. (Sarıkeçili -Gaziantep)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

Taze, solmamış.
(Tarama Sözlüğü1971)

Su taşımakta kullanılan.
(Tarama Sözlüğü1971)

Çelikçomak oyununda kullanılan kısa ve uçları sivri çubuk.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Aptal, mıymıntı, sünepe
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Cinsiyet: ErkekSüleyman adının bozulmuş biçimi.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )