su ile biten kelimeler

3 harfli kelimeler

asu

1. Pek yaramaz çocuk.
2. Can yakan, isyan eden.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Söyleyiş: (A:su) Cinsiyet: ErkekYaramaz, haşarı çocuk.Cinsiyet: KızYaramaz, haşarı çocuk.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

1. Pek yaramaz çocuk.
2. Can yakan, isyan eden.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Söyleyiş: (A:su) Cinsiyet: ErkekYaramaz, haşarı çocuk.Cinsiyet: KızYaramaz, haşarı çocuk.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

Boya yapılan kırmızı toprak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kalasta hızar geçilecek yerleri belirlemek için çekilen boya
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Aşı
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

usu

Su.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Şu, krş. şo
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kazma, kürek gibi araçlara sap yapmakta kullanılan sıyırgı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

4 harfli kelimeler

absû

Çocukların aşık, kaydırak oyununda başarı göstermeleri üzerine söyledikleri söz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

ağsu

Süt.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

alsu

Cinsiyet: KızPembe renkli.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

aysu

Cinsiyet: ErkekAy gibi parlak, su gibi berrak olan.Cinsiyet: KızAy gibi parlak, su gibi berrak olan.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

Cinsiyet: ErkekEy asker! anlamında kullanılan bir ad.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

bosu

Duvar, tavan veya çatı arasındaki boşluk.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İpekten yapılan, renkli, erkeklerin kullandığı baş örtüsü.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

busu

Pusu.
(Tarama Sözlüğü1963)

Öfke.
(Tarama Sözlüğü1963)

ersu

Cinsiyet: ErkekYiğitlerin soyundan gelen kimse.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

Cinsiyet: ErkekYiğit asker, yiğit subay.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

ilsu

Cinsiyet: ErkekÜlkenin su gibi sar ve temiz insanı.Cinsiyet: KızÜlkenin su gibi sar ve temiz insanı.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

kosu

Kuluçka.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

a.
1. Koşma: Benim oğlanın göbeği çıkıyormuş da biraz, her sabah koşu yapıyor, dedi. -N. Hikmet.
2. sp. Koşarak yapılan yarış.
3. At yarışı: Koşuların sonuçlarından başka bir şey düşünmesini engelleyen bir hastalığa dönüşmüş. -N. Cumalı.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köken: Fransızca Course
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Arabanın ya da kağnının dingilinden öküzün koşulacağı yere kadar uzatılan ince uzun sırık.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Büyük ark.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Asker.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Özel ya da doğal yerlerde, belli bir uzaklığa koşarak en kısa sürede ulaşmak için yapılan yarış türü.
Köken: İngilizce Race
(BSTS / Atletizm Terimleri Sözlüğü 1976)

Ok atma yarışmasına özellikle yeniçerilerin verdikleri ad.
(BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974)

Sokak kapısının arkasına vurulan ağaç dayak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

oksu

(biyoloji)
Köken: Osmanlı Türkçesi sehmî
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Cinsiyet: ErkekOk gibi güçlü ve su gibi temiz olan.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

Köken: Osmanlı Türkçesi Remhî
(BSTS / Bitkibilim Terimleri 1948)

Ucu yanmış odun parçası.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

omsu

Sevimli : Omsu çocuk kendini sevdirir.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

otsu

sf. bit. b. Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki), otsul.
(Güncel Türkçe Sözlük)

(botanik)
Köken: Osmanlı Türkçesi haşişî
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Köken: Osmanlı Türkçesi Haşişî
(BSTS / Bitkibilim Terimleri 1948)

özsu

Hayvan veya bitki dokusundaki su.
Köken: İngilizce juice
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

(botanik, biyoloji)
Köken: Osmanlı Türkçesi usare
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Cinsiyet: KızBitki ve hayvan dokularında bulunan sulara verilen ad.Cinsiyet: ErkekBitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

Cinsiyet: ErkekGerçek asker.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

susu

Tatsız, tuzsuz (yiyecek).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

< susa < Köken: Fransızca cfaaussee: Yol. Susuya çıhdım
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

tasu

Öküz derisi kıyısı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

ursu

Yapışkan.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

pusu

a. Birine saldırmak için saklanarak beklenilen yer.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Sis.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

5 harfli kelimeler
acısu

1. Maden suyu.
2. İçmeye elverişli olmıyan tuzlu, kireçli, kükürtlü su.
3. Deniz kenarından kaynıyarak çıkan tuzlu su.
4. Çıban, sivilce ve yanığın içindeki sarı su, iltihap.
5. Sabunlaşma sonunda kalan kostik suyu.
6. Karın ağrısına iyi gelen kekik veya filiskin (Mentha silvestris) suyu.
7. Eskiden firengiye ilâç olarak kullanılan ve iyodür dö sodyumla yapılan bir ilâç.
8. Rakı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Madensuyu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

(coğrafya)
Köken: Osmanlı Türkçesi âb-ı şûr
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Orta derecede tuzluluğu olan su.
Köken: İngilizce brakish
(BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü 1971)

anasu

Katılaşmakta olan bir sıvıda, cisimler kristalleştikten sonra arta kalan çözelti.
Köken: İngilizce mother liquid
(BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü 1971)

arısu

Cinsiyet: ErkekBerrak akan su temiz ve dürüst olan kimse.Cinsiyet: KızBerrak akan su temiz ve dürüst olan kimse.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

baysu

Cinsiyet: ErkekBol, bereketli, gür su.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

bensu

Cinsiyet: Kızbk. Bengisu
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

boğsu

Döşeme tahtalarının altına konulan kalın direk.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

cansu

Cinsiyet: KızCan suyu, yaşam veren su.Cinsiyet: ErkekCan suyu, yaşam veren su.
Far.+T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

goğsu

Yanan yün, pamuk vb.'nden çıkan koku, yanıksı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Komşu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

gomsu

1. Sevimli.
2. Küçük yapılı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Bilgiçlik taslayan.
2. Birinden ötekine söz taşıyan (kimse).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. gonşu
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Komşu
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

göksu

Cinsiyet: Erkek
1. Gökten inen su.
2. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların genel adı.Cinsiyet: Kız
1. Gökten inen su.
2. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların genel adı.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

gülsu

Cinsiyet: KızGül suyu.
Far.+T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

Köken: Fransızca Rosacé
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )