uzm ile başlayan kelimeler

5 harfli kelimeler
uzmak

Üzmek
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yüzmek, bk. yuzmak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

uzman

sf.
1. Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan: Kuşkusuz hepimiz her alanın uzmanı olamayız. -A. Ağaoğlu.
2. a. Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.
3. a. Bilirkişi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köken: Fransızca Expert
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Belli konularda üstün bilgisi, uzbilimi olan kişi.
Köken: İngilizce expert
(BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972)

1. Bir bilim dalında, belli bir teknik alanda yoğun bir öğrenim görerek ya da türlü uygulamalara katılarak yüksek derecede yeterlik kazanmış olan kimse.
2. Üniversite ve yüksek okulların deney odası, kitaplık, enstitü, klinik ve işliklerinde, öğretimle doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ilgili olan ve özel bilgi ya da yetişmeyi gerektiren bir görevde bulunan kimse.
Köken: İngilizce specialist
(BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974)

Cinsiyet: ErkekBelli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

uzmen

Cinsiyet: Erkekbk. Uzman
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

10 harfli kelimeler
uzmanlaşma

a. Uzman durumuna gelme.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Ülkelerin, bireylerin veya örgütlerin üretime yönelik çabalarını, yeteneklerini ve bilgilerini çok sayıda alandan ziyade sınırlı bir alanda yoğunlaştırarak verimliliklerini artırması.
Köken: İngilizce specialisation
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)

Örgensel, coğrafyasal, üretimsel, kurumsal vb. özellikler ve koşullar sonucu oluşan ve yol, yordam, bilgi, beceri konularında toplumsal işbölümü ve ayrımlaşmaya götüren süreç.
Köken: İngilizce specialisation
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)

11 harfli kelimeler
uzmanlaşmak

(nsz) Uzman durumuna gelmek, uzman olmak.
(Güncel Türkçe Sözlük)