yil ile başlayan kelimeler

5 harfli kelimeler
yilar

Yular.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yilek

Yelek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bir yaşındaki eşek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kanat, kuş kanadının büyük tüyü.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Heves.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yelek.
(Tarama Sözlüğü1972)

yilen

Çelikçomak oyununda yenilen.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yilin

İnek, manda, koyun vb. hayvanlarda memenin süt toplanan bölümü
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

hlk. Meme.
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü)

bk. yelin.
(Tarama Sözlüğü1972)

yilli

Saralı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yilte

bk. yelte.
(Tarama Sözlüğü1972)

6 harfli kelimeler
yilenç

bk. ilenç
(Tarama Sözlüğü)

yiller

Yerler (fiil)
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yilmek

Bir işin, bir şeyin, birinin peşinde koşmak, koşturmak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Eğilmek, bükülmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kapılmak, uymak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yılgınlığa düçar olmak, yılmak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. yelmek.
(Tarama Sözlüğü1972)

yilöñü

Harman savrulurken, biriken cılız tahıl taneleri.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yilten

Bozuk yumurta.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

7 harfli kelimeler
yileğen

bk. yeleğen.
(Tarama Sözlüğü1972)

yilelek

Kâğıt, kamış ve tahtadan yapılmış fırıldak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Hoppa.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yilemek

bk. yiylemek.
(Tarama Sözlüğü1972)

yilişoh

Yılışık
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yilleme

Yelleç, vantilatör.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yiltmek

İtelemek, sürerek yürütmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kışkırtmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

8 harfli kelimeler
yiletmek

İletmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yilikmek

Şımarmak, yaramazlık yapmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yilişmek

Yılışmak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. yelişmek.
(Tarama Sözlüğü1972)

yilmeşük

Yapışkan, sulu (nesne).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yilpikli

Nefes darlığı çeken, öksürüklü (kimse).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yiltemek

bk. yeltemek.
(Tarama Sözlüğü1972)

9 harfli kelimeler
yildirmek

Hızlı çalışmak, çalıştırmak, koşmak, koşturmak, yeldirmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Gözünü korkutmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yilebimek

bk. yelebimek.
(Tarama Sözlüğü1972)

yilinsiye

hlk. Meme yangısı.
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü)

yillenmek

Aşırı bir isteğe, seviye kapılıp havalara uçmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yiltenmek

bk. yeltenmek.
(Tarama Sözlüğü1972)

10 harfli kelimeler
yiltelemek

İtelemek, sürerek yürütmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

11 harfli kelimeler
yileklenmek

İsteklenmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)