yin ile başlayan kelimeler

3 harfli kelimeler

yiñ

bk. yeñ.
(Tarama Sözlüğü1972)

Giysi kolu, kol ağzı
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

4 harfli kelimeler

yinç

Bakır leğen.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yine

zf. (yi'ne)
1. Yeniden, bir daha, tekrar, gene: Yine beni unuttu, ağaçlıklar arasına yürüdü. -A. Kabaklı.
2. Öyle de olsa, öyle olmasına karşılık.
3. Buna rağmen, bununla birlikte: Kocası için saçını süpürge etti yine de yaranamadı. -İ. H. Baltacıoğlu.
(Güncel Türkçe Sözlük)

yini

Güveyin kardeşi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yeni.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yeni, krş. yii
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yeni, taze.
(Tarama Sözlüğü1972)

5 harfli kelimeler
yinik

Zimmet, açık.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yinil

Hafif.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yinir

Frengi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yiniş

bk. yeniş
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yiñni

Hafif.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Hoppa, şımarık
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yinoz

Martı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yinür

Yiyecek, yenilebilen şey.
(Tarama Sözlüğü1972)

6 harfli kelimeler
yinanç

Cinsiyet: Erkekbk. İnanç
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

yincil

bk. yencileyh
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yinice

Yeni yetişen bağ.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İki yaşında erkek keçi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yiñile

Şimdi, pek az önce.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yinmek

Yenmek, üstün gelmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İnmek
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Çürümek, aşınmak.
(Tarama Sözlüğü1972)

7 harfli kelimeler
yinekli

İstekle yenilen, tadı güzel, mideyi yormayan
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yinelem

bk. dönem.
(BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983)

Anlatımı ve ses güzelliğini güçlendirmek ereğiyle bir sözcüğün yazıda sık sık kullanılması. Ör. / Büyüksün İlâhi büyüksün büyük / Büyüklük yanında kalır pek küçük (Ali Haydar)
Köken: Osmanlı Türkçesi tekrir
(BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü 1974)

yiniden

Yeniden, tekrar
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yeniden, bk. yiñi gatdan
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yinikli

bk. yenikli
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

8 harfli kelimeler
yineleme

a.
1. Tekrarlama: Seçim öncesi sloganlarını bugün yinelemeye kalkacak olanları halk tükürük sağanağında boğabilir. -H. Taner.
2. db. Bir cümle içinde veya arka arkaya gelen cümlelerde bir kelimenin veya bir parçanın tekrarlanması: Ağla çoban ağla, ovan kalmadı / Gözyaşı dök bülbül yuvan kalmadı -M. E. Yurdakul.
3. db. Cümlede eş, yakın ve zıt anlamlı sözlerin tekrarlanması.
(Güncel Türkçe Sözlük)

1. Genellikle herhangi bir döngü içindeki işlemlerin bir kez daha uygulanışı.
2. Yineleme yöntemiyle hesaplamada, işlemler düngüsünün her bir uygulanışı.
Köken: İngilizce iteration
(BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü 1981)

Anlamı güçlendirmek, pekiştirmek, kavramı genişletmek, zenginleştirmek amacıyla her türlü sözcük tekrarı: Bu kadronun en sevimli, sevimli olduğu kadar da en korkunç adamı odur; Gül değil arkasında kanlı kefen sen misin sen misin garip vatan vb. '
Köken: İngilizce repetition
(BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü 1972)

Köken: İngilizce iteration
(BSTS / Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü )

Bir oyunun yeni baştan ele alınarak yeniden oynatılması.
Köken: İngilizce revival
(BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü 1983)

1) Bir sormacanın, ayrı ayrı zaman ya da yerlerde birden çok uygulanması. 2) Örnekleme yanılgısının iyi bir kestirimini elde etmek ve doğruluğu arttırmak gibi nedenlerle bir deney ya da sormacanın birden çok uygulanması.
Köken: İngilizce replication, repetition
(BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü 1983)

İlk saldırıya çelgi alıp karşılık vermeyen ya da ilk saldırıyı yalnız bir çekilme, bir savma ile geçiştiren karşı yarışmacıya, aynı saldırıyı tekli ya da bileşik olarak uygulama.
Köken: İngilizce Redoublement
(BSTS / Kılıçoyunu Terimleri Sözlüğü )

Sinema/TV. Aynı resmin birbiri ardından sık sık kullanılması.
Köken: İngilizce repetition
(BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü 1981)

(Söz sanatı terimi) Bir cümle içinde veya arka arkaya gelen cümlelerde bir kelime veya bir parçanın tekrarlanması. Çal sevdiğim, çal güzelim, çal meleğim çal! - T. Fikret. (bk. Baş yinelemesi, Deyi yinelemesi, Son baş yinelemesi veya Zincirleme, Son yinelemesi, Üye yinelemesi).
Köken: Osmanlı Türkçesi Tekrir
(BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü 1948)

Hareketleri ya da sözleri tekrarlayarak güldürücü ya da dramatik etkiyi sağlama. Tekrarlama.
Alm. Wiederholung
(BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü 1966)

ölçübilim: Bir açıölçümün duyarlığını artırmak için ikinci kez yapılan ölçüm.
Köken: Osmanlı Türkçesi repetisyon
(BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü 1980)

Özensizlikten, başka sözcük bulamamaktan, anlatımı başka biçimde verememekten ötürü yazıda aynı sözcükleri sık sık kullanma.
Köken: Osmanlı Türkçesi tekrar, kesret-i tekrar
(BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü 1974)

yinilmek

Ağırlığı azalmak, hafiflemek
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yemek yenilmek
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yinirmek

Bozmak, yıkmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yiñiyaka

Yeni ev kuran, ocak yakan.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yinnemek

bk. yennemek.
(Tarama Sözlüğü1972)

yinsemek

Aşağılamak, ezmek, yenmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

9 harfli kelimeler
yinalamak

Kınalamak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yindirmek

İndirmek, bk. yindürmek
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yindürmek

bk. yindirmek
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yinelemek

(-i) Tekrarlamak: Loş alanda gidiyor, geliyor, yineliyordu rolünün bütün sözlerini. -N. Cumalı.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köken: İngilizce reiterate
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )

Köken: İngilizce repeat
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )