yin ile biten kelimeler

3 harfli kelimeler

yiñ

bk. yeñ.
(Tarama Sözlüğü1972)

Giysi kolu, kol ağzı
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

4 harfli kelimeler

eyin

1. Üst baş, giyecek, elbise.
2. İç çamaşırı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Üst baş
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sırt
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. eğin.
(Tarama Sözlüğü1967)

1. Vücut, beden.
2. Sırt, arka.
3. Göğüs kemiği,
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

iyin

Kayınbirader.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bir adın sonuna gelerek ailesini belirtir : Ahmediyin keçisi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İyiyim
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

5 harfli kelimeler
ciyin

Omuz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Omuz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

çeyin

Omuz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kadar, bk. çın
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

deyin

Kadar
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sincap.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Diye
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sincap, Kem. M
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

< ET tegin: kadar
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Diye, bk. deyi
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Diye, diyerek
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

fiyin

Yığın.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

geyin

Geviş getiren hayvanların dişilik organı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Onun için anlamında kullanılır: Bana vurdu da ben de ona geyin vurdum.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Zaman, vakit: -Gece geç geyine kadar nerede kaldınız ?
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Onun için.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

giyin

Hayvanların dişilik organı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

goyin

bk. goyun
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Gönül
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

keyin

Köken: Fransızca Placenta
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Özellikle, özel olarak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

neyin

Falan
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ne
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

peyin

Gübre, dışkı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Gübre.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

siyin

Etek, etek ucu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

teyin

Sincap.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

< ET tegiñ: sincap
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Değin
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

(
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sincap.
(Tarama Sözlüğü1971)

tiyin

Sincap.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. teyin.
(Tarama Sözlüğü1971)

yeyin

Yiğit, çevik, güçlü, hızlı, çalışkan
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İyi, uslu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. bk. yeğin (I)-
1.
2. bk. yeğin (I)-
2.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Çabuk.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Orakla biçilmiş ekinden yapılan bağlamlardan oluşan yığın.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

zeyin

Akıl.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Zihin, akıl (Çayağzı)
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

beyin

a.
1. anat. Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ.
2. Muhakeme, usa vurma.
3. mec. Bir şeyi yönetmede önemli görevi olan kimse.
4. mec. Akıl, anlayış.
5. mec. Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse: Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli beyinlerden biridir. -H. Taner.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köken: Fransızca Cerveau-Cerebrum
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Köken: Fransızca Cervelle
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Köken: Fransızca Encéphale
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Beyin. || gözleri beynine yenmek: açlıktan hâlsiz düşmek
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Omurgalı hayvanların sinir sisteminin kafatası içinde bulunan merkez bölgesi.
2. Omurgasız hayvanlarda yutağın ve sindirim borusunun üzerindeki büyük sinir düğümü olan ganglion. Serebrum.
Köken: İngilizce brain
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

(zooloji, biyoloji)
Köken: Osmanlı Türkçesi dimağ, muh
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

1. Omurgalılarda kafatası içindeki merkezî sinir sisteminin bir bölümü.
2. Omurgasız hayvanlarda yutağın ve sindirim borusunun üzerindeki büyük sinir düğümü olan gangliyon, serebrum.
Köken: İngilizce brain
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

anat. Sinir sisteminin kafatası içerisinde kalan ve büyük beyin, beyincik ve beyin sapı olmak üzere üç kısma ayrılan merkezî bölgesi, ensefalon, hlk. dimağ. En dışında substansiya grizea adı verilen esmer renkli hücreleri içeren kısım dışta, substansiya alba adı verilen beyaz renkli kısım ise içte yer alır.
Köken: İngilizce encephalon, cerebrum
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

(karşılık: serebrum): Omurgalı hayvanların sinir sisteminin kafatası içinde bulunan merkez bölgesi; omurgasız hayvanlarda yutağın ve sindirim borusunun üzerindeki sinir düğümleri.
Köken: İngilizce Brain
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963)

kayin

Kayın
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

< Köken: Arapça kâhin: kahin
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
iseyin

(
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

linyin

Bitkilerde doku iplikçiklerini birbirine bağlayan ve her bitkininki kendine özgü yapıda olan çoğuz özdek.
Köken: İngilizce lignin
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü 1981)

öteyin

Geçen gün, önceki gün.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

< öte gün: evvelki gün
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

ta`yîn

atama.~ etmek: atamak.
(BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966)

tezyin

a. (tezyi:ni) esk. Süsleme.
Köken: Arapça tezy³n
(Güncel Türkçe Sözlük )

7 harfli kelimeler
arheyin

Emin: arheyin olmak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

beleyin

Uzak, ırak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bitiyin

Bir parça, azıcık, biraz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bobayin

Baban
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

düneyin

Bir gün evvel, dün
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Dün
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

< tünegün dün; geçen gün. || dünegin || dünehen || düneyinden ötüri: dünden beri || düneyinden buyanni: dünden beri
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)