zaz ile biten kelimeler

4 harfli kelimeler

izaz

a. (i:za:zı) esk. Ağırlama.
Köken: Arapça i¤z¥z
(Güncel Türkçe Sözlük )

5 harfli kelimeler
bezaz

Lamba şişesi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

gazaz

Cahil (kimse).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

kazaz

a. esk. Ham ipeği iplik ve ibrişim durumuna getiren kimse.
Köken: Arapça ®azz¥z
(Güncel Türkçe Sözlük )

6 harfli kelimeler
anizaz

Huysuz, yaramaz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bezzaz

a. (bezza:zı) esk. Kumaş alıp satan kimse, manifaturacı.
Köken: Arapça bezz¥z
(Güncel Türkçe Sözlük )

kazzaz

İpek işleyen, ipekçi
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

7 harfli kelimeler
ihtizaz

a. (ihtiza:zı) esk.
1. Titreşme, titreşim.
2. fiz. Titreşim.
Köken: Arapça ihtiz¥z
(Güncel Türkçe Sözlük )