Kemik gibi ingilizcesi

adj. bony

peki Kemik gibi ne demek ?


kemik ingilizcesi

adj. bone, osseous, osteoid
n. bone
pref. osteo

kemik bilimi ingilizcesi

n. osteology

kemik doku ingilizcesi

bone tissue

kemik erimesi ingilizcesi

n. osteoclasis

kemik zarı ingilizcesi

n. periosteum

kemikbilim ingilizcesi

osteology osteoloji

kemikçik ingilizcesi

ossicle

kemikdoku ingilizcesi

bone tissue

kemikleri sayılmak ingilizcesi

to be skinny, to be all skin and bone

kemikleri sızlamak ingilizcesi

turn in one's grave