Kemre ne demek, nedir ?

1. Gübre, tezek.
2. Başta olan kepek.
3. Yara kabuğu

Kemre sözlük anlamı nedir

a. hlk.
1. Gübre, tezek.
2. Deride kalınlaşmış kir tabakası.
3. Başta olan kepek.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Gübre, tezek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1. Deride kalınlaşmış kir tabakası.
2. Başta olan kepek.
3. Yara kabuğu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Su yollarına döşenen ağaç boru.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1. Burunda kurumuş sümük.
2. Saç kepeği.
3. Gübre.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Hayvan gübresi
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bahçe ve tarlaların verimliliğini artırmak amacıyla toprağa karıştırılan ve çok kez zorunlu olan hayvansal gübre.
Köken: İngilizce dung
(BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü 1980)

Ahır ve ağıllardan çıkarılan gübre. (Akdağ *Gelendost -Isparta; -Amasya; Boyalı, Çukurören *Güdül -Ankara)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)


1. Gübre.
2. Yara ağzındaki kabuk
(Tarama Sözlüğü1969)

Kemre ingilizce ne demek

dung

Kemre cümle içinde kullanımı

Tezek (Küçükbaş hayvan mayıslarından elde edilen (kemre)tezek bölümü)
"kom", dışkılama yoluyla ürettiklerinden elde edilen yakıt maddesi de "Kemre" diye adlandırılmaktadır. Küçük baş hayvanların (koyun, kuzu, keçi) komda

Aşağı Beşpınar, Sungurlu
Kelem :Lahana Kessek: Topak İlân :Leğen İlerigün/ûrelüün)  : Dünden önceki gün Kemre :İnek gübresi Kömüş :Erkek manda Madara: Alay konusu Mal: Büyük baş hayvan

Töngel, Keşap
Katakulli: Oyun, üçkağıt Katuk : Ayran Kaynarı : Ölmeyesice Keçemen : Kertenkele Kemre : Hayvan gübresi Keşgül : Su kabağı Kıymık : İnce odun parçası Kodaman :

Esenkale, Ünye
merdiven Keşik: imece usulsü sıra Kelek: eskimiş Kelem pancar: beyaz lahana Kemre: hayvan gübresi Kesmük: elma, armut ve mısırın yenildikten sonra kalan kısmı

Umutbükü, Yağlıdere
yapılırdı. Güzün odun taşımak, baharda çiti herglemek, bahçe altını biçmek, kemre taşımak ve daha birçok iş imeci ile görülürdü. Su, gügüm veya küfe ile taşınırdı

, , ,