Keza cümle içinde kullanımı

Süt beyaz, kar keza, pamuk keza, hepsi beyaz.

Kuyas
Kuyas, (Quyās) Divân-ı Lügati't-Türk 'te ismi geçen göçebe Çiğil lerin (keza Toxsı ) oturduğu, Barsgan 'nın ötesinde bir kasabadır. “ ...

II. Mahmud
Keza sarayda O'nun dışında Osmanlı ailesinden hiçbir erkek bulunmamaktaydı. Kabakçı Mustafa isyanı sonunda tahttan indirilen III. Selim ' ...

Beslenme
Keza, heterotrof organizmalar da başka canlıları "yiyerek" beslenen organizmalardır. Canlıların beslenme biçimleri yönünden ototrof ve ...

Moskova Antlaşması
Keza, Çiçerin de Ekim ayında Gürcistan 'ın Ankara elçisinin kardeşi olan M. Budu Medivani'yi Ankara'ya elçi olarak görevlendirmişti. ...

Sülfür
Keza, İngilizce sulfur sözcüğünün Türkçeye kükürt yerine sülfür olarak çevrilmesi (kükürt dioksit yerine sülfür dioksit gibi) hatalıdır ...

peki Keza ne demek ?


cümle içinde, ne demek ekşi sözlük, tdk, ve duası, nedir tdk, ha ne demek, kelimesinin cümle içinde kullanımı, hukukta ne demek, zira ne demek, name meaning