Kimi köprü bulamaz geçmeye ne demek, nedir ?

1. İnsanların nasipleri arasındaki karşıtlıkları belirtir