Kırk tarakta bezi olmak ingilizcesi

to have many irons in the fire

peki Kırk tarakta bezi olmak ne demek ?


kırk ingilizcesi

[Kirk] n. forty
v. shear, fleece

kırk yıl ingilizcesi

a month of sundays

kırk yılda bir ingilizcesi

adv. once in a lifetime, few and far, far between, once in a blue moon

kırk yıllık yani olur mu kani ingilizcesi

can the leopard change its spots

kırkayak ingilizcesi

n. centipede, millepede, millipede, polypod

kırkbayır ingilizcesi

n. psalterium

kırkılmak ingilizcesi

(nesne almayan fiil)

kırkım ingilizcesi

shearing, clipping; shearing season

kırkıncı ingilizcesi

adj. fortieth

kırkıntı ingilizcesi

clipping, clippings