Kıta sahanlığı sözlük anlamı

1. Karaları çevreleyen ve karalardan sayılan -200 metre derinliğe kadar olan sığ deniz dipleri.
2. Ülke kıyılarına bitişik olan ve -200 metre derinliğe ya da bu sınırın ötesindeki su derinliğinin doğal kaynaklarının işletilmesine elverişli olduğu noktaya kadar, karasularının dışında kalan denizaltı bölgelerinin deniz yatağı ve toprakaltı kesiminin tümü

a. coğ.
1. Karaları çevreleyen ve kara sayılan 200 metre derinliğe kadar olan sığ deniz dipleri.
2. huk. Ülke kıyılarına bitişik olan ve 200 metre derinliğe veya bu sınırın ötesindeki su derinliğinin doğal kaynaklarının işletilmesine elverişli olduğu noktaya kadar kara sularının dışında kalan deniz altı bölgelerinin deniz yatağı ve toprak altı kesiminin bütünü.
(Güncel Türkçe Sözlük)

peki Kıta sahanlığı ne demek ?


kitabe sözlük anlamı

1. Yazıt.

kitaplık sözlük anlamı

1. Kitapların yerleştirildiği, raflardan oluşan mobilya, kütüphane; herhangi bir sayıda ya da kitap olabilecek kadar.
2. Kuruluş amaç ve görevine uygun kitap, film, plak gibi her türlü düşünce ve sanat ürününü toplayan, düzenleyen ve genel olarak karşılık gözetmeden ve ayrım yapmadan okurlarına sunan kurum, kütüphane; belli bir sayıda kitabı olan.
3. Kitap yapmaya elverişli.

sorunu, izohips, geniş olan kıyılar, nedir kpss, kaç mil, türkiye haritası, uluslararası hukuk, karasuları, sorunu, izohips, geniş olan kıyılar, nedir kpss, , uluslararası hukuk, karasuları