Kıyafetname ne demek, nedir ?

1. Bir ülkenin ya da bir dönemin giyimlerini anlatan kitap.
2. Yüze ya da dış görünüşe bakılarak ruhsal durumu anlama bilgisinden söz eden kitap

Kıyafetname sözlük anlamı nedir

a. (kıya:fetna:me) esk.
1. Bir ülkenin veya bir dönemin giyimlerini anlatan kitap.
2. ed. Yüze veya dış görünüşe bakılarak ruhsal durumu anlama bilgisinden söz eden kitap.
Köken: Arapça ®iy¥fet + Far. n¥me
(Güncel Türkçe Sözlük )

Divan çağında kişilerin dış yapılarından, görünüşlerinden, kılıklarından iç benliklerini ilgilendiren yargılar çıkaran, çıkarma yollarını öğreten -birçoğu koşuk biçiminde düzenlenmiş-yapıtlar.
(BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974)

,