Klorlama ne demek, nedir ?

1. Klorlamak eylemi, klor katma

Klorlama sözlük anlamı nedir

a. Klorlamak işi, klor katma.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Suya, mikropları öldürmek amacıyla klor katma.
Köken: İngilizce chlorination
(BSTS / Döşem Terimleri Sözlüğü 1969)


1.Bir bileşiğe özellikle yapıdaki hidrojen atomu ile yer değiştirterek klorun sokulması.
2.Suyun klorla sterilisazyonu.
Köken: İngilizce chlorination
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

Klor gazı veya klor bileşikleriyle suyun dezenfeksiyon işlemi.
Köken: İngilizce chlorination
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

Klorlama ingilizce ne demek

n. chlorination

Klorlama cümle içinde kullanımı

Vinil klorür
CH 2 CH 2 + Cl 2 → ClCH 2 CH 2 Cl → direkt klorlama: ClCH 2 CH 2 Cl → CH 2 CHCl + HCl → direkt klorlama: 2 Cl + H sub 2/sub O → oksi klorlama ...

Pentaklorofenol
PKF, yaklaşık 191 ° C'lik bir sıcaklıkta (susuz alüminyum veya demir klorür ) katalizörü varlığında fenol klorlama yöntemi ile elde ...

Nöral tüp defekti
Kloroformun ise solunum yolu ile alındığı zaman kromozom anomalileri ne yolaçtığı, bir başka klorlama ikincil ürünü olan halosetonitril in ...

Kloroasetik asit
En çok kullanılan yöntem asetik asit i klorlama işlemidir. CH | 3 | CO | 2 | H + Cl | 2 → ClCH | 2 | CO | 2 | H + HCl Asetik anhidrit bu ...

Gölköprü, Karasu
Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak klorlama işlemleri düzenli değildir, lakin içme suları (genel şebekeden gelen hariç)köy sınırları ...

, , ,