Klorlu cümle içinde kullanımı

Klorlu su.

Dioxin
Bir tek dioksin diye bir şey yoktur, fakat iki oksijen köprüsüyle birbirlerine bağlanmış iki klorlu benzen halkası içeren bileşen grubunun ...

Kloroasetik asit
Sanayide Monoklorasetik asit (MCA) olarak bilinen kloroasetik asit formülü ClCH 2 CO 2 H olan organik klorlu bileşik tir. Bu karboksilik ...

Çamaşır suyu
Berthollet’nin beyazlatıcısı kostik klorlu potas çözeltisi ile oluşturulmuştu ve ilk olarak 1789’da “Javel Suyu” olarak satıldı. ...

Pestisit
Kalıcı Organik Kirleticilerden olan organik klorlu pestisitler ise Cafer Turgut ve ark. tarafından yapılan birçok çalışmada tespit edilmiş ...

Klor
Klorlu eriticilerden, plastik maddelerin, eiastomerlerin (yapay kauçuk) üretiminde yararlanılır. Doğada klor : Doğada klor serbest halde ...

peki Klorlu ne demek ?


klorlama cümle içinde kullanımı

Vinil klorür
CH 2 CH 2 + Cl 2 → ClCH 2 CH 2 Cl → direkt klorlama: ClCH 2 CH 2 Cl → CH 2 CHCl + HCl → direkt klorlama: 2 Cl + H sub 2/sub O → oksi klorlama ...

Pentaklorofenol
PKF, yaklaşık 191 ° C'lik bir sıcaklıkta (susuz alüminyum veya demir klorür ) katalizörü varlığında fenol klorlama yöntemi ile elde ...

Nöral tüp defekti
Kloroformun ise solunum yolu ile alındığı zaman kromozom anomalileri ne yolaçtığı, bir başka klorlama ikincil ürünü olan halosetonitril in ...

Kloroasetik asit
En çok kullanılan yöntem asetik asit i klorlama işlemidir. CH | 3 | CO | 2 | H + Cl | 2 → ClCH | 2 | CO | 2 | H + HCl Asetik anhidrit bu ...

Gölköprü, Karasu
Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak klorlama işlemleri düzenli değildir, lakin içme suları (genel şebekeden gelen hariç)köy sınırları ...

klorlanmak cümle içinde kullanımı

Hastalıklardan korunmak için sular klorlanıyor.