Kodlama ne demek, nedir ?

1. Kodlamak eylemi

Kodlama sözlük anlamı nedir

a. Kodlamak işi.
(Güncel Türkçe Sözlük)


Köken: İngilizce coding
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )

Herhangi bir konu adının ya da bilginin simgesini belli kurallar gereğince, gözle görünür ya da makineyle okunur biçiminde kart, şerit, disk üzerine geçirme.
Köken: İngilizce coding
(BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü 1974)

Kodlama ingilizce ne demek

n. codification

Kodlama cümle içinde kullanımı

Türkiye il plaka kodları (Kodlama bölümü)
Türkiye il plaka kodları veya Türkiye taşıt plaka kodları, ilk iki hanesi 27 Eylül 1962 yılında yayınlanan yönetmelik uyarınca il isimlerinin alfabetik

ICD-10
sayımlamaları alanında dünya çapında ortak kullanımdaki kodlama dizgesidir. 4 basamaklı kodlama dizgesi vardır. Bölüm Enfeksiyon ve Paraziter Hastalıklar

XHTML
işaretleme dilidir. XHTML 26 Haziran 2000'den beri bir web standartıdır. Kodlama olarak oldukça büyük farklar yaratan bu dil için:'XML sözdiziminin HTML

ISO 3166-2
yerler için isimleri yerine kullanılmak üzere dünya çapında geçerli bir kodlama yapılmasıdır. Yaklaşık 3700 farklı kod bulunmaktadır. ISO 3166 ISO 3166-1

Heceleme alfabesi (Harf Kodlama Sistemi sayfasından yönlendirme)
telefonla verilen bilgilerin doğru anlaşılması için kullanılan bir harf kodlama sistemidir. Bu sistemde her harfe karşılık gelen ve o harf ile başlayan

, , ,