Kök bacaklılar sözlük anlamı

1. Kök biçiminde, yalancı ayak denilen protoplazma uzantılarıyla devinen, besinlerini bulan, amipleri, günsüleri, deliklileri ve ışınlıları içine alan bir gözelilerden bir sınıf

ç. a. hay. b. Kök biçiminde, yalancı ayak denilen protoplazma uzantılarıyla hareketlenen, besinlerini bulan, amipleri, günsüleri, deliklileri ve ışınlıları içine alan tek hücrelilerden bir sınıf.
(Güncel Türkçe Sözlük)

peki Kök bacaklılar ne demek ?