Kökenbilimsel ne demek, nedir ?

1. Kökenbilimle ilgili, etimolojik

Kökenbilimsel ingilizce ne demek

etymological

Kökenbilimsel cümle içinde kullanımı

Kökenbilimsel sözlük
Kökenbilimsel sözlük veya etimolojik sözlük, verilen sözcükleri kökenbilim (etimoloji) açısından inceleyen sözlüktür. ve kökenbilimsel ...

Sözlük
Türleri şöyledir: Ansiklopedik, kavramsal, örnekli, tekdilli, çokdilli, lehçeli, aşanlamlı, karşıtanlamlı, kökenbilimsel, argo, terimler, ...

Türk kahvesi
Bunun kaynağı da kökenbilimsel olarak kahve ile yakın benzerlik gösteren Güney Habeşistan'daki Kaffa yöresi gösterilmektedir. Önceleri Arap ...

Hitay (Kökenbilimsel sıralama bölümü)
Kökenbilimsel sıralama : Moğolca : Khyatad (Хятад) / Kitad. Uygurca (Batı Çin): خىتاي, Xitay. Kazakca : قىتاي, Қытай, Qıtay. Tatarca : Qıtay ...

Kençek (Kökenbilimsel araştırmalar bölümü)
Kökenbilimsel araştırmalar: İbrahim Kafesoğlu , Kaşgar , Balasagun , Talas , Fergana arasında yaşayan Argu , Yabaku , Çomul , Oğrak , Çaruk ...

, ,