Koluna kuvvet ne demek, nedir ?

1. İş yapan bir kimseye, isteklendirmek için söylenir

Koluna kuvvet cümle içinde kullanımı

Baha Akşit
Atatürk'le karşılaşması : Haklının koluna kuvvet olursun.: Hakkın hikmetidir sendeki hikmet,: Ölsen de dirilir devlet olursun.: Aziz Hudai: ...

,