Köpekoğlu ne demek, nedir ?

Bk. köpoğlu

Köpekoğlu sözlük anlamı nedir

a. (köpe'koğlu) kaba
1. Kurnaz, işini bilen, düzenbaz, açıkgöz, uyanık kimse.
2. ünl. Hakaret içeren bir seslenme sözü.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köpekoğlu cümle içinde kullanımı

Fetret Devri
Ahmed'in damadı Mezid Bey adlı Türkmen beylikleri ve Köpekoğlu ve Gözleroğlu adlı eşkıya çeteleri ile çatışmalara girişip onları ortadan kaldırdı. ...

, ,