Kös ne demek, nedir ?

1. Savaşlarda, alaylarda at, deve ya da araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul

Kös sözlük anlamı nedir

Yara üstündeki kabuk.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1. Üzüm bağı.
2. Ceviz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sokak kapısının arkasına vurulan ağaç dayak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Davar ağılı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kapı arkalarına yapılan ağaç sürgü.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yara kabuğu
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

< kös: Ağıl ya da ahırdan yelekleme, bölme
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Eğerde kuyruğun altından geçirilen kayış parçası.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Av tüfeği, çifte
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

( < T. ko-ş ?) Su kullanmaya yarayan, su kabağından mamul kap
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Semerlerin ucundaki urgan bağlamağa yarayan çapraz ağaç. (*Güdül -Ankara)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

a. esk. Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul.
Far. k°s
(Güncel Türkçe Sözlük )


1. Sokak kapısının arkasına vurulan ağaç dayak.
2. Kapı mandalı, kapı sürgüsü.
3. Kalın tahta, kalas.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1. Sürünün önünde giden koyun.
2. Teke.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sürülmemiş toprak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Çirkin.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Davar ağılı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kervanın en önünde giden hayvanın arkasındakine takılan çan.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1. Damaya benzer bir oyun.
2. Karşılıklı iki sıra on ikişer delikli bir tahta ve sivri çöplerden yapılmış tavla ve damaya benzer bir oyun aracı.
3. Toprak üzerindeki ufak çukurlara taşlar konarak, bir tarafı yuvarlak, bir tarafı düz olan dört değnekle oynanan bir çeşit oyun.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1. Damda üzerine kiremit döşenen ya da kiremit yerine kullanılan ince tahta parçaları.
2. Üzerinde çamaşır yıkanan uzun tahta.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Düşük, aşağılık.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bal kabağından kesilen dilimler.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Eskiden kullanılan bir çeşit çalgı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sokak kapılarının arkasına vurulan ağaç dayak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Biçilmiş tarlanın ertesi yıl sürülmeden dinlenmeye bırakılması.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sokak kapıların iç kısmında bulunan ağaç sürgü. (Güllüce *Gümüşhacıköy -Amasya)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

Manda.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1. Kesici araçları bilemeye yarayan bir çeşit taş, bileği taşı.
2. Ocak kenarında oturulan yer, köşe.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

< ET köç: göç; göç etme; göç kervanı. || köş köş olmak: aralıksız göçüp durmak; göçmek üzere hazırlık yapmak || köş köş oldi köşler yola düzüldi || uyhi basdi ela gözler süzüldi || o zamandan elim yardan üzüldi || dağlar dağlar nerden aşar yolumuz
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kös ingilizce ne demek

[Kos] v. fondle, caress, touch fondly
interj. hurry up!
v. run, leg, leg it, rush, harness, yoke, career, clip, course, scamper, scamper about, scour, scurry, shin
Köken: Farsça

, ,