Koşaç ne demek, nedir ?

1. Tek başına bir anlam taşımayan, birlikte kullanıldığı sözcüğe olumluluk ya da olumsuzluk, sürerlik, kesinlik, güçlü olasılık kavramları veren -dir eki ya da değil sözcüğü

Koşaç ingilizce ne demek

n. copula, copulative

,