Koşullandırma ne demek, nedir ?

1. Koşullandırmak eylemi, şartlandırma

Koşullandırma sözlük anlamı nedir

a. Şartlandırma.
(Güncel Türkçe Sözlük)


1. Canlı örgenliğin çağrışım yapmasına, başka deyişle öğrenmesine etken olma işlemi.
2. Toplumsal çevrenin bireylerde koşullanmış tepkeler oluşturarak onları belli biçimde düşünme, duyma, davranmaya yöneltmesi süreci.
Köken: İngilizce conditioning
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)

Koşullandırma cümle içinde kullanımı

Çağrışım (psikoloji)
Bu fenomen e bazen İvan Pavlov 'un klâsik koşullandırma konusundaki öncü çalışmalarından dolayı Pavlov çağrışımı da denmektedir. ...

Koşullu beklenti (Faktörleme olarak koşullandırma bölümü)
Faktörleme olarak koşullandırma: Bu denklem su verilen gosterimin bir kumutatif gosterim oldugunu soylemek seklinde de yorumlanabilir: ...

Mobbing
Organizasyon bozukluğunun daha fazla olduğu işyerlerinde, disiplin getirmek, verimliliği artırmak, refleksleri koşullandırma (askeri ...

, ,