Krezüs ne demek, nedir ?

Lidya krallarından. Eski çağda Anadolu’da kurulmuş Lidya Devletinin Mermnod ailesinden gelen son kralıdır. Alyettes’in oğlu olup, Milattan önce 595-526 yıllarında yaşadığı tahmin edilmektedir. 560 yılında Lidya kralı olup, Anadolu’daki Yunan şehirlerini almış ve Kızılırmak’ın batısındaki bölgeye hakim olarak buradaki şehirleri imar etmiştir. Ispartalılarla müttefik olan Krezüs, Pers kralı Birinci Kurus’a karşı Lidya hududunu korumak için Mısır ve Babil devletleriyle anlaşma yaptı. Ülkesini zenginleştirdi

Yunan tarihçisi Heredot’un, Krezüs hakkında yazdığı efsanevi bilgilerin tarihi geçerliliği yoktur. Persler’e karşı mücadele eden Krezüs, Ptria Muharebesinden sonra Sard’a çekildi. Sonunda Persli Kurus, Lidya Devletine son vererek Krezüs’ü ülkesine götürdü (M.Ö. 546).