Küçük dağları ben yarattım demek sözlük anlamı

çok böbürlenmek, kibirlenmek: Aslarda o küçük dağları ben yarattım diyen heybet ... varken ... o güdük, o boynu bükük konçinalar onlara bir türlü el kaldıramıyorlar. -H. Taner.
(Güncel Türkçe Sözlük)

peki Küçük dağları ben yarattım demek ne demek ?