Küçük önerme ne demek, nedir ?

1. Bir tasımda, küçük terimi taşıyan öncül, minör

Küçük önerme sözlük anlamı nedir

a. fel. ve man. Bir tasımda, küçük terimi taşıyan öncül, minör.
(Güncel Türkçe Sözlük)

(Tasımda) Öncüllerden küçük olanı; küçük terimi içinde bulunduranı ve doğal olarak büyük önermeden sonra geleni. (Koşullu tasımda) Büyük önermede öne sürülen koşulun gerçekleştiğini ya da gerçekleşmediğini bildiren önerme: Bir cisim elmas ise camı keser. Bu cisim camı kesmiyor. Öyleyse bu cisim elmas değil.
Köken: İngilizce minor, prémisse
(BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975)

Küçük önerme ingilizce ne demek

minor premise

Küçük önerme cümle içinde kullanımı

Minör
Felsefe alanında da genel olarak Küçük önerme anlamında kulanılmaktadır. Postmodern düşünürler tarafından önemsenmiş ve önemli bir ...

, , ,