Kule ne demek, nedir ?

Yuvarlak veya çok kenarlı plan üzerine inşa edilmiş, muhtelif gayeler için kullanılan yüksek mimari bina

Mimari bir terim olmakla beraber, kule kelimesi çeşitli ilim dallarında muhtelif manaları ifade eder. Mesela, bayındırlıkta "su kulesi" suyu tazyikli olarak dağıtmak için kullanılan yapı. Denizcilikte savaş

gemilerinin kaptan köşklerinin üzerinde yer alan gözetleme mahalli. Madencilikte, maden kuyusunun ağzına inşa edilen çıkarma makinasının monte edildiği beton yapı. Petrolcülükte kuyu açma aletlerine destek vazifesi gören maden çatılı iskele. Sanayide düşey monte edilmiş silindir biçimindeki kataliz odası, reaktör, damıtma ve absorbasyon odası. Sporda ise yüzücülerin dalış yapmaları için hazırlanmış atlama yeri.

Mimari bir unsur olarak kulelerin inşası eski çağlardan beri bilinmektedir. Meşhur Babil Kulesi, Mısır’daki Medinet-Habu Tapınağı en eski kulelerdir. Ortaçağda kuleler, kalelerde çoğalmış ve değişik şekiller almışlardı. Aynı zamanda kalelerin son müdafaa noktası olmuşlardır. Yine bu devirden kalma ıssız kuleler de haberleşme gayesiyle kullanılmıştır. İtalya’daki derebeylik şatolarının kuleleri ise, ailenin güç ve debdebesini gösteren birer mimari eseri olarak inşa edilmiştir. Aynı zamanda ortaçağ savaşlarında kalelere taarruz edenlerin kullandıkları tahtadan inşa edilmiş hareketli kuleler de vardı. Mesela, Fatih Sultan Mehmed Hanın İstanbul Muhasarasında kullandığı kuleler bunların en gelişmiş şekliydi (Bkz.İstanbul’un Fethi).

On altıncı asırdan sonra ise madeni güllelerin savaşlarda kullanılmaya başlamasıyla, tahkimatların ana elemanlarından birini teşkil etmeye başladı, yani ateşe ve karşılıklı ateşe elverişli olması kulelerin ehemmiyetini artırdı. Başlangıçta kare olan kuleler, zamanla silindir şekline geçmiş ve sonunda yerini burçlara bırakmıştır.

Günümüz mimarisinde şehirlerde yükselen gökdelenler de birer kule görünümündedir. Chicago’daki Trikune ve Sears gökdelenleri doğrudan kule, diye anılmaktadır.

Türkiye’de bulunan ve tarihi değeri olan meşhur kuleler; İstanbul’daki Galata ve Bayezid (Serasker) kuleleri ile birlikte Ankara ve İzmir’de yapılmış paraşüt ve televizyon yansıtıcı kuleler de vardır. Çeşitli şehirlerimizde on dokuzuncu yüzyılda yapılmış saat kuleleri de bunlardandır.

Kule sözlük anlamı nedir

1. Çoğunlukla kare ya da silindir biçimindeki yüksek yapı.
2. Cihannüma.

a.
1. Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı: Şu muazzam kule bir mühendisin hayaliydi. -O. S. Orhon.
2. esk. Cihannüma.
Köken: Arapça ®ulle
(Güncel Türkçe Sözlük )

Vücudu koyu sarı, kuyruğu ve yelesi siyah olan at.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Tandırdaki ateşin yanmasını sağlayan hava deliği.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bağ evi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Türk cambazının becerilerinden biri : İpin üzerine bir sacayağı, onun üstüne fıçı, fıçının üstüne tahta, tahtanın üstüne iskemle koyup oturma numarası.
(BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983)

(Mimarlık) Çapı küçük bir temel üzerine oturan, çoğu silindir biçiminde yüksek yapılar. a. bk. külâh, minare, gözcü kulesi.
Köken: İngilizce tower
(BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü 1968)

TV. Verici dalgalığın elden geldiğince geniş bir alana yayında bulunabilmesini sağlamak amacıyla özel yapıda, çelik ya da betondan çok yüksek kule.
Köken: İngilizce aerial (A8D: antenna) tower, television tower, tower
(BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü 1981)

İki üç yaşında dişi tay, kısrak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1.bk.kula (I)-
3.
2.bk.kulan.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Tandırdaki ateşin yanmasını sağlayan hava deliği.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Et tahtası.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Çok beyaz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yumuşak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kısa, cüce.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İplik çilesi, kelep
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kısa boylu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Köle
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yığın
(Tarama Sözlüğü1969)

Kule ingilizce ne demek

n. tower, gun turret, dungeon, gazebo, steeple
n. ash, ashes, cinder, cinders
Köken: Arapça

, , avşar sinema, novada sinema konya, site konya, konya sinema bilet fiyatları, kent plaza sinema, kipa sinema konya, real sinema konya, kent plaza sinema bilet al, clothing, movie, song download, meaning, striped shirt, outerwear, sweaters, upd