Kur ne demek, nedir ?

1. Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri; birinin duygularını okşayacak biçimde davranarak onu elde etmeye çalışma.
2. Kurs (ii).
3. Karşı cinsten birine ilgi göstererek onun hoşuna gitme, gönlünü kazanmaya çalışma

Kur sözlük anlamı nedir

(I) a.
1. ekon. Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri: Resmî kura göre doların değeri yeniden ayarlandı.
2. Düzey.
Köken: Fransızca cours
(Güncel Türkçe Sözlük )

(II) a.
1. Karşı cinse ilgi göstererek onun hoşuna gitme, gönlünü kazanmaya çalışma.
2. Birinin duygularını okşayacak biçimde davranarak onu elde etmeye çalışma.
Köken: Fransızca cour
(Güncel Türkçe Sözlük )


1. Durumundan çok yakınan (kimse).
2. Aç gözlü kimse.
3. İyilik bilmez, nankör.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sert, kuru toprak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Hayırsız, uğursuz.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bir birim yabancı paranın ulusal para cinsinden fiyatı.
Köken: İngilizce exchange rate
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)


1. Mevki, derece, had, mertebe, paye.
2. Akran, emsal
(Tarama Sözlüğü1969)

bk. kor
(Tarama Sözlüğü)

(I) a.
1. İyi bakım ve ilaç tedavisi: Daireden yıllık iznimi alınca kürümü günde on iki saate çıkardım. -H. Taner.
2. Özel tedavi yöntemi.
Köken: Fransızca cure
(Güncel Türkçe Sözlük )

(II) sf. İnatçı, hırslı (adam).
(Güncel Türkçe Sözlük)

İnatçı, hırslı adam.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1. Böğürtlen.
2. İçine girilemeyecek kadar sık orman, çalılık, fundalık yer.
3. Bataklık.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Tedavi etme, iyileştirme, şifa verme, sağaltım.
Köken: İngilizce cure
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

İleride kullanılacak maddeleri muhafaza etmek için kurutma, kimyasal koruyucular kullanma, tütsüleme, tuzlama vb. işlemlerin yapılması.
Köken: İngilizce cure
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

Aksi, dik başlı
(Tarama Sözlüğü1969)

Kur ingilizce ne demek

[Kur] n. treatment, cure, medical care, prescribed treatment for an illness, therapy
n. free program, optional program, free exercises (Sports)
v. choose, pick, select
Köken: Fransızca

Kur cümle içinde kullanımı

Resmi kura göre doların değeri yeniden ayarlandı.

Kur (mitoloji)
Kur, Sümer mitolojisinde, ölülerin yuvası, cehennem, "ölülerin nehri" (göz at: Styx) ve tarih öncesi deniz (Abzu) ile dünya (Ma) arasındaki boşluğu temsil

Türkiye İş Kurumu
Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Türkiye'de istihdamın artmasını sağlamak amacı ile kurulmuş ilk resmî insan kaynakları yönlendirme devlet kuruluşudur. Resmi

Bağ-Kur
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu'na devir olmuştur. Bağ-Kur, kapsamına aldığı

Sabit kur
kur, yerel para biriminin değerinin, başka bir para biriminin veya para birimleri sepetinin değerine veya altın gibi başka bir değere bağlandigi kur düzenidir

Esnek kur
Esnek kur sistemine yüzen veya serbest değişken kur adları da verilir. En belirgin şeklinde bu sistemde, döviz piyasaları üzerinde hiçbir devlet müdahalesi

, , ,