Kuramlaştırma ne demek, nedir ?

1. Kuramlaştırmak eylemi

Kuramlaştırma sözlük anlamı nedir

a. Kuramlaştırmak işi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Kuramlaştırma cümle içinde kullanımı

Morris Weitz
Daha sonra Weitz, eleştirmenin tarif etme, yorumlama, değerlendirme ve kuramlaştırma aşamalarını gerçekleştirmei gerektiğini ileri süren bir eleştiri felsefesi

Ernst Mach
mantıksal pozitivizm okulu üzerinde doğrudan etkisi vardır. Mach, fiziksel kuramlaştırma idealini takdir eden birçok ve şimdi “Machian fiziği” diye adlandıran

, ,