Kuşanlar ne demek, nedir ?

Hindistan’ın kuzeyinde, Sakalı bir Türk hanedanı. Milattan sonra 1. yüzyıldan 3. yüzyılın ortalarına kadar Hindistan’ın kuzey, kuzey-batısında, Afganistan ve Türkistan’ın bir kısmında hakim oldular. Devletin kurucusu ilk defa İmparator ünvanı alan Kucula idi. Kucula kısa sürede hakimiyetini Yüeçi kabilelerine kabul ettirdi. Kucula’nın ölümünde Kuşan İmparatorluğu Hindikuş’un ötesindeki Taksila (bugünkü Ravalpaindi)ya kadar yayılmıştı

Kucula’nın ölümünden sonra yerine geçen Vina döneminde de Kuşanların genişlemesi devam etti. Hindistan’da mathura’ya kadar olan bölgeler Kuşanların hakimiyetine girdi. Kuşan İmparatorluğu en parlak zamanını Kanişka döneminde (78-120) yaşadı. Kanişka’dan sonra başa geçen hükümdarlar döneminde Kuşanlar, Akhunların hakimiyeti altına girdi. Dördüncü yüzyılda ise Sasanilerin baskısı altında tamamen eriyip dağıldılar.