Lades ne demek, nedir ?

Wishbone 2. Wishbone bet. Kuşların ve kümes hayvanlarının göğüslerinin ön tarafında bulunan (V) şeklindeki kemik parçasına verilen isim. Bu kemiğin iki ucundan tutup iddiaya girerek ve aldanan taraftan önceden şart edilmiş bir malı alma şeklinde oynanan oyuna da lades adı verilir

Daha çok çocuklar arasında görülen bu oyun, birbirini kandırmak şeklinde oynanır. İki kişiden biri diğerinden bir şey alırken aklımda der. Oyunun kuralı budur. Eğer bir şey verilen kişi aklımda demeyi unutursa, diğeri hemen lades! der, öder. Lades, tavuğun kemiği ile tutuşulduğu gibi serçe parmakları birbirine takmak suretiyle de tutuşulabilir. Bu işte inat derecesinde düşkün olanlar birbirini kandıramadıklarından oyun yıllarca devam etmektedir.

Yalnız karşılıklı aldatmaya dayanan bu oyun dinimizce uygun bulunmamaktadır. Çünkü İslamiyet, şans, hile, aldatma ve bir kimsenin iyi niyetinden faydalanarak ondan bir şey elde etme vs. yollarından birisi ile mal kazanmayı yasaklamıştır. Bunları kumar saymıştır. (Bkz. Kumar)

Lades sözlük anlamı nedir

1. Tavuğun lades kemiğini iki kişinin birer ucundan tutarak kırması, birinin aklımda demeden bir şeyi ötekinden almasıyla yenilmiş sayılarak biten oyun.

a. (la:des, l ince okunur) Tavuğun lades kemiğini iki kişinin birer ucundan tutarak kırmasından sonra birinin bir şeyi aklımda veya hatırımda demeden ötekinden almasıyla yenik sayılmasıyla biten oyun, lades oyunu.
Far. y¥d + dest
(Güncel Türkçe Sözlük )

İnce tülbent
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Lades ingilizce ne demek

[lade] v. load; burden, weigh down; fill full; raise or remove (a liquid) with a dipper
Köken: Farsça

Lades cümle içinde kullanımı

Uzayacağa benzer / Tutuştuğumuz lades.
- B. Necatigil

, , ,